Jakten på avkastning

“Search for yield” behaviour In a low yield environment insurers may be tempted to engage in more risky activities or follow a more aggressive investment strategy by shifting a considerable part of their investment portfolio to more risky assets. This conduct is usually known as “search for yield” […]

Det huvudsakliga hotet mot pensionerna

The effects of low interest rates can be broken down into three elements: cashflow effects, reinvestment effects and effects on the valuation of assets and liabilities. Cashflow effects stem from yield spread compression, as new premiums and maturing investment returns are reinvested at lower yields relative to the […]

Intresset ljuger aldrig

Svensk Försäkring har haft svårt med ersättningsfrågan. För inte så länge sedan rekommenderade man medlemmarna att ensidigt införa ersättningsförbud för sakförmedling – ett initiativ av Sampogruppen, som med oro såg att mindre eller utländska aktörer genom fristående förmedling kunde hota etablerade bestånd hos dominerande aktörer. Nu både vidgar […]

Exempel på effekterna av avgifter för pensionens storlek

A pensioner has just retired, aged 65, with an index linked annuity from a personal pension of £10,000. If they also receive a typical state pension of £7,500 and have a tax allowance of £10,500 then they will be paying (10000+7500 – 10500) * 20% = £1,400 per […]

Finansinspektionen och flytträtten

Finansinspektionen och flytträtten Finansinspektionen utgör ett viktigt skydd för konsumenterna. FI har yttrat sig i flytträttsfrågan i bland annat rapporten 2006:16, ”Flytträtt för sparande i pensionsförsäkring – kartläggning och förslag”. FI önskar att regeringen inför obligatorisk flytträtt för försäkringsavtal ingångna före 2006 och skriver ”de problem som finns […]

Flytträtten och rätten att träffa avtal

Rätten att träffa avtal Frågan om en generell och obligatorisk flytträtt är befogad för all pensionsförsäkring måste utgå från en analys kring vilka inskränkningar i avtalsfriheten på försäkringsområdet som gynnar spararna. Vidare vad som krävs för att skydda de många som har ett legitimt intresse av att den […]