Fler unga pensionärer

Enligt Skånska Dagbladet ökar antalet förtidspensionärer(det som nu mera kallas att ha aktivitetsersättning). För fem år sedan fanns det 1 891 förtidspensionärer i åldern 19-29 år, nu är de 3 241. -Det är ganska bekymmersamt för unga personer i det här samhället, säger Bertil Thorslund, analytiker på Försäkringskassan, […]

Hälsa och ekonomi viktigast

1200 svenskar har svarat på frågan vad de kommer värdesätta högst när de blir pensionärer. Och resultatet talar sitt tydliga språk. Över hälften av de tillfrågade prioriterade hälsan framför en livskamrat och Sveriges ekonomi. Så svarade 1200 de på frågan: Vad är/blir viktigast för dig som pensionär? 1. […]

Så här kommer den nya sjunde AP-fonden fungera

När systemet görs om 24 maj 2010 kommer de unga icke-väljarna att få 100 procent aktier i sin portfölj och i bästa fall högre avkastning. Men från 55 års ålder kommer aktieandelen på pensionskontona att trappas ned med några procent om året. Vid 75 års ålder ska spararna […]

Bromsar pensionsbolagen?

I en intervju för webtidningen 24 menar dock Pensionsmyndighetens generaldirektör Katrin Westling Palm det finns krafter som motarbetar myndighetens arbete. ” Det verkar som att man gärna framställer det här med pensioner som mer komplicerat än det är. Pensionsspararen kan ju göra detta själv, det behöver inte vara […]

Råd till blivande pensionärer.

Råd nummer ett handlar om hur det egentligen går till att få pension. Denna kommer nämligen inte av sig själv utan kräver en aktiv handling. En ansökan måste skickas in till Försäkringskassan där du talar om när du vill gå i pension och hur del av pensionen du […]

Resultat av bromsen

  Garantipensionen sänks även den. Alecta har räknat ut att en ensamstående född 1938 eller senare med full garantipension får en sänkning på 71 kr/månaden(7 526 kr). För gifta minskar beloppet med 64 kr(6713 kr). En ensamstående med garantipension född 1937 eller tidigare får pensionen minskad med 72 kr […]

Hur blir det med tjänstepensionen?

I  tjänstepensionsföretaget Alectas löntagarpanel, där mer än 3000 arbetare och tjänstemän har svarat på en enkät om tjänste/avtalspension kom följande siffror fram: Finns det kollektivavtal på din arbetsplats ? Ja-svar LO                                                                   Ja-svar tjänstemän 81 %                                                                              83 % Betalar din arbetsgivare en avtals/tjänstepension åt dig ? Ja-svar […]

Många alternativ för sparare

En kortfattad översikt över alternativen ser ut så här : Traditionell pensionsförsäkring Den ursprungliga och enda formen fram till 1990-talet. Pengarna placeras av försäkringsbolaget i aktier, obligationer och fastigheter. Garanterad årsavkastning på några procent som ofta blir större i verkligheten. Just nu ger till exempel AMF 12 % […]

Användbar sida

Så här skriver Konsumenternas Försäkringsbyrå själva om vilka de är och i vilket syfte de arbetat;  ”Vad är Konsumenternas försäkringsbyrå? Konsumenternas försäkringsbyrå är en självständig byrå för information och rådgivning. Kostnadsfri hjälp och vägledning i försäkringsärenden som gäller privatpersoners frivilliga försäkringar. Gäller alltså inte försäkringar som sköts av […]

Pensionsmyndighetens nya hemsida

 Myndigheten är tänkt att börja fungera vid årsskiftet 09 / 10 och är just nu bara en sida på nätet. Men en adress som är värd att lägga som bokmärke för dig som är intresserad av din kommande pension eller kanske redan har gått i pension. Regeringskansliet skriver […]