Partierna inför valet 2010

1. Varför anser ni att en pensionär skall rösta just på ert parti vid valet 2010? Vad skiljer ert program för pensionärer ifrån de andra partiernas? Kristdemokraterna värnar pensionssystemet eftersom det medför stabila förutsättningar för pensioner. Vi kommer att arbeta för att skatten på pensioner sänks med tyngdpunkt […]

Stor grupp

  Socialdemokraterna gick ut hårt på sin kongress då man presenterade (S)töttepelarna. En samling före detta ministrar och kommunalråd som numera alla är pensionärer. Nätverket leds av förre justitieministern Anna-Greta Leijon. I ett upprop sägs att ” det ska löna sig att arbeta, men det ska också löna sig […]

Inför valet 2010

  1. Varför anser ni att en pensionär skall rösta just på ert parti  vid valet 2010? Vad skiljer ert program för pensionärer ifrån de andra partiernas?  Övergripande driver vi en politik som handlar om allas vår framtid. Vi tror att många äldre med sin livserfarenhet särskilt ser vikten […]

Partierna inför valet 2010

Oavsett var vi befinner oss i livet ska alla kunna ha en meningsfull vardag och en hållbar ekonomi. Sveriges pensionärer har dock under en längre tid åsidosatts och varit kraftigt överbeskattade. För andra året i rad har vi därför genomfört omfattande skattesänkningar och förbättringar för landets pensionärer. Med […]

Partierna inför valet 2010

Pensionärer skall ses som fullvärdiga medborgare. Man skall kunna ta del av demokratiska processen som alla andra. Ett aktivt liv skall stimuleras. Bidragen till föreningar bör ses över. Samhället skall inte utformas enbart utifrån yngre karriärister. Bebyggelse, fritid, kultur skall vara öppet för alla. Höga avgifter och andra […]

Partierna inför valet 2010

 Äldre måste få bestämma mer över sin egen vardag – vilken hjälp de vill ha och hur de vill bo. Vi socialdemokrater har kagt en ny äldreplattform och det är främst på två områden som en omprövning skett. På ett helt annat sätt än tidigare betonas nu rätten […]

Partierna inför valet 2010

Ibland ses äldre som en grupp, där alla förutsätts tänka och tycka lika. Det är att underskatta äldre. Självklart ska man, oavsett ålder, rösta på folkpartiet på grund av den sammanhängande politik vi driver. Folkpartiet kommer att vara särskilt pådrivande på fyra områden: –   Reformer för ett växande […]

Partierna inför valet 2010

Centerpartiet  har i regeringen beslutat om ett antal åtgärder som stärker pensionärernas situation. Det handlar bland annat om att: – skatten har sänkts för de pensionärer som har de allra lägsta pensionerna. En garantipensionär med en pension på 8 000 kronor i månaden har i år fått en […]

Lätta och svåra val

Enligt Alectas undersökning tycker 76 procent att det är svårt att välja pensionsförvaltare medan bara 31 procent har problem att välja i riksdagsvalet! Detta i en mailundersökning bland drygt 3 000 personer.   Enligt flyttcentralen Fora har antalet omval och kapitalflytt för de cirka 1,1 miljoner pensionssparare som […]

Pensionen het i valdebatten

Skiljelinjen står mellan de som anser att pensionen är en uppskjuten lön och de som anser att pensionen är en fordran på ett visst belopp som betalas av den då arbetande generationen. Dagens skattesystem kom till genom en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och de borgerliga partierna i början av […]