Med hängsle och livrem, redovisningsdriven överfondering av pensionsåtaganden

Seatbelts and Brakes An earlier article (Of Dervishes and Mendicants) illustrated the surprising fact that the application, since 2000, of a further £340 billion of funding to UK defined benefit pension funds, more than 40% of reported liabilities in the year 2000, has not improved their condition. It […]

Dr Keating om att applicera solvens II på fonderade pensioner med arbetsgivareförbindelse

The Time Line In pensions is all-important. The need for a pension arises in the first place from the asynchronicity of labour income and consumption. A pension is simply an income in retirement; it is not savings for retirement, which will require realisation to generate income. It is […]

Tjänstepension och fondering, en kritiskt betraktelse

Holistic Balance Sheets The Consultation paper shows figure 1 as the balance sheet of an IORP which stands alone, that is, has no recourse to further sponsor support. This is intrinsically the same as the treatment of an insurance company under Solvency II.           […]

Dr Con Keating om solvens II och tryggande i egen regi

Risk sharing and efficiency The recent consultation on the proposed extension of the Solvency II insurance regulatory Directive to pensions has thrust the issue of the relative efficiencies of differing forms of pension provision design into the limelight. There are material differences in efficiency of pension production arising […]

Dr Keating om Solvens, Likviditet och Hållbarhet

Solvency, Liquidity and Sustainability  Corporate bond markets, by and large, operate on the basis of equitable insolvency. An issuer or borrower must default on an obligation to make a payment and fail to cure this within an allowed period before the creditor may intervene; this intervention accelerates the […]

Efterlevandepension från sambons tjänstepension reducerar skadestånd från bilförsäkring

Rättsfall; ska tjänstepension samordnas vid skadestånd   Den kärandes sambo avled den 19 september 1998 efter att ha blivit påkörd av ett fordon som var försäkrat i försäkringsbolaget X AB (X). Vid olyckstillfället var den kärande anställd i sambons företag. Sambon var VD i bolaget. Bolaget såldes efter […]

Rättsfall; tjänstepension från Världsbanken inkomstskattefri

Till stöd för sin talan i underrätten anför den klagande i överklagandena och senare inlagor bl.a. följande;   Med stöd av Regeringsrättens avgörande refererat i RÅ84 l :25 var hans pension befriad från skatt under perioden 1986 – 1995. Med hänvisning till RÅ 1996 ref. 78 ändrade sig […]

Dr Con Keating om att förstå pensioner

Towards an Understanding of the Pensions Crisis It is usual in the economics literature to motivate pension arrangements for individuals by reference to consumption smoothing and insurance. The problem for the (average) individual may be illustrated with a simple comparison of the age profiles of individual labour income […]

Tjänstepensionen

Tjänstepensionen olika modeller Din tjänstepension kan vara avgiftsbestämd eller förmånsbestämd. En avgiftsbestämd modell innebär att arbetsgivaren betalar en bestämd avgift till din pension. Pengarna som sätts in kan du själv placera i fonder eller försäkringar. Beroende på hur dessa placeringar faller ut kommer din slutliga tjänstepension variera. Har […]