En skillnad på differensen? Beskattning av pension som utbetalas på grund av pensionsplaner inrättade av Världsbanken och FN

Frågan om beskattning av utbetalning från FN:s pensionsfond har prövats av Högsta förvaltningsdomstolen 2018-06-26, HFD 2018 ref. 43 (se Skatteverkets rättsfallkommentar). HFD bekräftar den syn Skatteverket har i frågan. Nytt: 2019-04-03 Frågan om beskattning av utbetalning från Världsbankens pensionstrust har prövats av kammarrätten i Stockholm 2019-03-11, mål nr 4329-18. […]

FI byter fot

Försäkringsförmedlare är en utsatt grupp som enligt lag har att uppfylla en mängd krav; deras verksamhet ska bl a omfattas av ansvarsförsäkring som täcker förmedlarbegreppet (försäkringsformen är en bristvara), de ska äga av annan testade kunskaper inom området för sitt tillstånd (med krav om löpande uppdateringar och förnyade […]

S & P värdering av inverkan av ofonderade pensioner i pelare I

The Impact Of Unfunded Pension Liabilities On The Credit Quality Of International Local And Regional Governments   This criteria applies to all local and regional governments rated outside of the U.S. Standard & Poor’s evaluates the credit quality of international local and regional governments (LRGs) based on the […]

Förvaltning av pensionsmedel, risk och möjlighet

Allmänt En av de viktigaste lärdomarna i modern portföljteori är betydelsen av diversifiering. Enligt teorin kommer marknaden, i jämvikt, att belöna investerare som utsätter sig för risk. Marknaden kommer dock inte att belöna investerare som håller ineffektiva portföljer, dvs. utsätter sig för risk som kan elimineras bort med […]

Pension vid 75 år, första steget – pensionsåldersutredningen?!

Längre liv, längre arbetsliv De flesta inser antagligen att när vi lever längre måste vi arbeta längre, annars blir försörjningsbördan efter hand omöjlig för dem som arbetar. Om sysselsättningsgraden fortsätter att minska i samma takt som under de senaste 30 åren kommer 100 sysselsatta att behöva försörja 100 […]

Van Hulle om utveckling av försäkringslagstiftning på EU-nivå

Perspektiv på utveckling av försäkringsreglering på EU-nivå   A starting point to any discussion on insurance regulation must be the initiatives at the global level following the financial crisis. The International Association of Insurance Supervisors (IAIS) has been working to develop a global approach to insurance supervision, of […]

Kammarrätten Jkpg medgav återköp av pensionsförsäkring

YRKANDEN M.M. Försäkringstagaren yrkar att han ska medges dispens för återköp av sin pensions- försäkring hos Länsförsäkringar Mäklarservice.   Skatteverket motsätter sig bifall till överklagandet. Verket vitsordar dock numera att försäkringstagaren är på obestånd.   VAD PARTERNA ANFÖRT Försäkringstagaren Han var tidigare verksam i ledningsgruppen för ett bolag […]

Med hängsle och livrem, redovisningsdriven överfondering av pensionsåtaganden

Seatbelts and Brakes An earlier article (Of Dervishes and Mendicants) illustrated the surprising fact that the application, since 2000, of a further £340 billion of funding to UK defined benefit pension funds, more than 40% of reported liabilities in the year 2000, has not improved their condition. It […]

Dr Keating om att applicera solvens II på fonderade pensioner med arbetsgivareförbindelse

The Time Line In pensions is all-important. The need for a pension arises in the first place from the asynchronicity of labour income and consumption. A pension is simply an income in retirement; it is not savings for retirement, which will require realisation to generate income. It is […]

Tjänstepension och fondering, en kritiskt betraktelse

Holistic Balance Sheets The Consultation paper shows figure 1 as the balance sheet of an IORP which stands alone, that is, has no recourse to further sponsor support. This is intrinsically the same as the treatment of an insurance company under Solvency II.           […]