S & P värdering av inverkan av ofonderade pensioner i pelare I

The Impact Of Unfunded Pension Liabilities On The Credit Quality Of International Local And Regional Governments   This criteria applies to all local and regional governments rated outside of the U.S. Standard & Poor’s evaluates the credit quality of international local and regional governments (LRGs) based on the […]

Van Hulle om utveckling av försäkringslagstiftning på EU-nivå

Perspektiv på utveckling av försäkringsreglering på EU-nivå   A starting point to any discussion on insurance regulation must be the initiatives at the global level following the financial crisis. The International Association of Insurance Supervisors (IAIS) has been working to develop a global approach to insurance supervision, of […]

Kammarrätten Jkpg medgav återköp av pensionsförsäkring

YRKANDEN M.M. Försäkringstagaren yrkar att han ska medges dispens för återköp av sin pensions- försäkring hos Länsförsäkringar Mäklarservice.   Skatteverket motsätter sig bifall till överklagandet. Verket vitsordar dock numera att försäkringstagaren är på obestånd.   VAD PARTERNA ANFÖRT Försäkringstagaren Han var tidigare verksam i ledningsgruppen för ett bolag […]

Förvaltning av pensionsmedel, risk och möjlighet

Allmänt En av de viktigaste lärdomarna i modern portföljteori är betydelsen av diversifiering. Enligt teorin kommer marknaden, i jämvikt, att belöna investerare som utsätter sig för risk. Marknaden kommer dock inte att belöna investerare som håller ineffektiva portföljer, dvs. utsätter sig för risk som kan elimineras bort med […]

Pension vid 75 år, första steget – pensionsåldersutredningen?!

Längre liv, längre arbetsliv De flesta inser antagligen att när vi lever längre måste vi arbeta längre, annars blir försörjningsbördan efter hand omöjlig för dem som arbetar. Om sysselsättningsgraden fortsätter att minska i samma takt som under de senaste 30 åren kommer 100 sysselsatta att behöva försörja 100 […]

Med hängsle och livrem, redovisningsdriven överfondering av pensionsåtaganden

Seatbelts and Brakes An earlier article (Of Dervishes and Mendicants) illustrated the surprising fact that the application, since 2000, of a further £340 billion of funding to UK defined benefit pension funds, more than 40% of reported liabilities in the year 2000, has not improved their condition. It […]

Dr Keating om att applicera solvens II på fonderade pensioner med arbetsgivareförbindelse

The Time Line In pensions is all-important. The need for a pension arises in the first place from the asynchronicity of labour income and consumption. A pension is simply an income in retirement; it is not savings for retirement, which will require realisation to generate income. It is […]

Tjänstepension och fondering, en kritiskt betraktelse

Holistic Balance Sheets The Consultation paper shows figure 1 as the balance sheet of an IORP which stands alone, that is, has no recourse to further sponsor support. This is intrinsically the same as the treatment of an insurance company under Solvency II.           […]

Dr Con Keating om solvens II och tryggande i egen regi

Risk sharing and efficiency The recent consultation on the proposed extension of the Solvency II insurance regulatory Directive to pensions has thrust the issue of the relative efficiencies of differing forms of pension provision design into the limelight. There are material differences in efficiency of pension production arising […]

Dr Keating om Solvens, Likviditet och Hållbarhet

Solvency, Liquidity and Sustainability  Corporate bond markets, by and large, operate on the basis of equitable insolvency. An issuer or borrower must default on an obligation to make a payment and fail to cure this within an allowed period before the creditor may intervene; this intervention accelerates the […]