Fondskola startar

Fakta fondsparande: I princip alla vuxna svenskar sparar i fonder, 98 procent. Utöver premiepensionen är det 74 procent som sparar i fonder, 76 procent av kvinnorna och 71 procent av männen.   Av alla barn har 64 procent sparande i fonder.   De vanligaste ändamålen med fondsparandet är […]

Tävling i fondkunskap

Passa på att testa dina kunskaper om fonder samtidigt som du får nya tips på hur du kommer igång, antingen från början eller hur du går vidare med ditt fondsparande. Vinn boken Fantastiska fonder! http://www.fondspara.se/Nyheter/Tavla-i-fondkunskap/

Dagens tips

Banker och finansbolag älskar att hjälpa dig. Mot betalning. Gör det själv. Det är gratis. Gå ut på nätet. På PPM:s hemsida kan du klicka på PPM-lotsen där du får vägledning i val av fondportfölj. Låt lotsen vägleda dig fram till en fondportfölj som passar just dig och […]

Hur ”etiska” är etiska fonder ?

Begreppet ”etiska fonder” saknar en allmän definition, och uppfattningen om vad som är etiskt skiljer sig åt mellan förvaltarna. För någon förvaltare innebär det att undvika vapenindustrin, för en annan att skänka avkastning till välgörenhet och en tredje menar att etik är detsamma som miljöhänsyn. Som sparare bör […]

KPA har flest nöjda kunder

Med den siffran är de bäst inom kommunsektorn. Konkurrenterna SPP och Skandia hamnar på 62,8 respektive 61,0 poäng. Bäst inom hela tjänstepensionsbranschen är Länsförsäkringar med 70,7 poäng. Dessutom har KPA Pension på längre sikt tappat. 2006 toppade bolaget den totala listan med 70,1 poäng, närmast då var just […]

Pensionsspararnas konton åter på plus

I början av december kommer ytterligare 29,9 miljarder kronor att placeras i fonderna inom premiepensionssystemet. Det handlar om pengarna som betalats in från 2008 års löner som nu ska fördelas mellan spararna. ”Den genomsnittliga summan per pensionssparare är omkring 5 000 kronor och som mest blir utbetalning nära […]

Den del av din pension du själv kan påverka

Premiepensionens storlek beror på hur det går för de fonder som du väljer. Det vill säga om du gör ett aktivt val. Om du inte gör något eget val placeras dina pengar i Premiesparfonden som förvaltas av Sjunde AP-fonden och innehåller ca 90 procent aktier från hela världen. […]

Etiska fonder

Vissa etiska fonder undviker placeringar i branscher som till exempel alkohol, tobak och vapen. Andra placerar pengarna i företag som är miljöanpassade i sin bransch. Dessutom finns ideella fonder som ger en viss procent av avkastningen eller arvodet till ideella organisationer eller ändamål. I dag idag finns det över […]