Pensionsjämförelse

Men hur ser det då ut i våra grannländer? En jämförelse med årets pensionsutveckling i Danmark, Finland och Norge visar att de svenska pensionärerna hittills drabbats hårdast av krisen. I Finland sänktes pensionerna vid årsskiftet, men betydligt mindre än i Sverige – 0,8 procent. I Norge och Danmark […]

Reviderad prognos

Prognosen är dock osäker och först i september går det att se exakt hur stor sänkningen blir. Då vet myndigheten hur löneutvecklingen och prisutvecklingen gått under det första halvåret i år. Om den svenska ekonomin får ett rejält uppsving under de närmaste månaderna kan sänkningen bli mindre än […]

Sänkta pensioner 2010

Pensionssystemet följer den samhällsekonomiska utvecklingen. Under tider med sämre samhällsekonomisk utveckling innebär reglerna inom pensionssystemet att försämringen påverkar alla, både pensionärer och de som tjänar in till sin pension. Varför har din allmänna pension sänkts? Det är tre saker som nu gjort att pensionen blivit lägre än 2009. […]

Film som förklarar innehållet i det orange kuvertet

Många har redan fått det orange kuvertet och för att i någon mån förklara dess innehåll har Pensionsmyndigheten framställt följande lilla instruktionsfilm: http://www.pensionsmyndigheten.se/Film.html#orange Dessutom ett antal andra filmer om hur man söker pension o.s.v

Inte hela sanningen

När du ändå har tagit beslutet att öppna kuvertet är det vissa saker du bör tänka på. Det orange kuvertet innehåller inte heller i år fullständiga uppgifter om din blivande pension. Trots uppgifter om det motsatta. Inte heller är de uppgifter som finns med särskilt mycket lättare att […]

Höjd pensionsålder

Utspelet från Greklands arbetsmarknadsminister kommer samtidigt som regeringen försöker förmå landets offentliganställda att låta bli att strejka på onsdagen. – Patriotism i dag betyder att alla måste hjälpa till för att dra vår ekonomi ut ur krisen som hotar den, sade premiärminister Giorgos Papandreou i parlamentet sent på måndagskvällen. […]

Titta igenom dina kontrolluppgifter

Kontrollera först att ditt personnummer är korrekt. Jämför sedan kontrolluppgifterna med de lönebesked och kontoutdrag du fått under förra året. Se också till att uppgifterna om skatteavdrag stämmer överens med den skatt du betalat enligt löne- och kontobeskeden. Om en kontrolluppgift skulle vara felaktig eller saknas bör du […]

Positiv pensionsprognos

Den sammantagna effekten av inkomstindex och balanstalet ( bromsen) väntas nu bli positiv redan år 2012. I den förra prognosen skulle pensionerna utvecklas negativt även under 2012  ( -0,5 procent).   Pensionärerna har dock två negativa år framför sig. I år har inkomst- och tilläggspensionerna sänkts med 3 […]

Så kommer de orange kuverten

Antal orange kuvert och när de skickas ut När Område/Målgrupp Beräknat antal 11 – 15 jan Pensionärer hela Sverige 800 000       1 – 8 feb Stockholm 1 125 000 8 – 15 feb Västra Götaland, Värmland, Örebro 900 000 15 – 22 feb Skåne, Blekinge, […]

Så förändras din pension 2010

Inkomst- och tilläggspensionerna sänks i år med 3 procent. Sänkningen beror på att prisläget sjunkit, att inkomstutvecklingen i samhället har varit svag och att den så kallade bromsen i pensionssystemet har trätt i kraft.   Garantipensionen sänks med 0,9 procent på grund av att prisbasbeloppet sänkts med 0,9 […]