Svea Hovrätt: Tjänstepensionskapital kan omfördelas i tiden genom kollektivavtal

SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0118 DOM 2021-04-23 Stockholm Mål nr T 7752-19 Dok.Id 1671438