Kopplade erbjudanden och flytträtt

Kopplade ”erbjudanden” och flytträtt

Kostnaden för personlig rådgivning som led i distributionen av finansiella produkter är hög och ökande. Verksamheter som har försäkring som en marginalprodukt bland flera har konkurrensfördelar. Försäkring är där endast en bland flera intäktskällor, något som gör att kostnaderna för rådgivningen kan spridas på många verksamheter under samma tak.

 

Framför allt bankerna erbjuder en bred meny av mestadels egna produkter och vinner marknad inom i första hand de förhandlingssvaga segmenten. Bankerna konkurrerar framgångsrikt genom att i sin förmedlingsverksamhet koppla produkter på ett sätt konkurrenterna inte kan göra. Beviljande av bolån föregås som regel av beskedet att banken helst ser att kunden väljer att ha sina samtliga engagemang i banken, alltså även sitt befintliga pensionssparande. I vissa fall har banken det till och med som krav. Det svårt för en kund att säga nej när banken föreslår flytt av försäkringskapital som led i diskussionerna om ett bolån.

 

Flytträtten öppnar för överföring av helt andra volymer kapital än vad som hittills gällt. Bankerna har en unik position för att komma åt det kapitalet. Flytt till de bankägda bolagen kan komma att ske utan att flyttbesluten grundas på att den aktuella banken har ett mer konkurrenskraftigt erbjudande eller annars är särskilt framstående inom pensionsområdet. Andra bevekelsegrunder för flytt än kundintresset riskerar bestämma en stor del av flyttmarknaden. Risken för sanktion är också liten då tillsynsmyndigheten förklarat att problemen finns på förmedlarsidan och att tillsynsinsatser inte behövs vid distribution genom andra kanaler.

 

Flyttmarknaden är ideal för kopplade erbjudanden. Den marknadsaktör som har en produkt kunden vill eller måste ha har ett förhandlingsövertag som är stort. Kunder som söker bolån kommer vid generell flytträtt i än högre grad än i dag medge banken att flytta sina pensionskapital till bankens eget försäkringsbolag. Så har skett och sker, ibland till skada för kunderna. Bankförmedlingen rekommenderar som regel enbart fond- eller depåförsäkring i det egna försäkringsbolaget, ibland som del i en påbjuden marknadsaktivitet utan närmare utredning om kundens kunskap om fonder, vana vid risk och utan att beakta kundens behov i förhållande till försäkring med garanti för en stabil pension. Det har även förekommit generella råd att lämna försäkring som ger garanti för försäkringsbelopp till förmån för fondförsäkring sent i livet, när pensionsutbetalning är förestående. Rekommendationen har även getts till kunder som inte har större intresse av att välja bland fonder. Särskilt kunder utan finansiella kunskaper och som närmar sig pensionsåldern har behov av den trygghet som den ömsesidiga traditionella livförsäkringen med garanti erbjuder. Den produktdrivna rådgivningen tar sällan hänsyn till förhållandet.

 

Bankernas övertag gentemot kunderna riskerar att skapa en flyttmarknad med ensidiga rörelser, mer grundat mer på bankens budget än konsumentens behov och frivilliga val. Särskilt gäller förhållandet om de fristående förmedlarna inte får finansiera sin verksamhet ur produkten under det att bankerna och andra ombud kan fortsätta göra så.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *