Kommentar till argument för flytträtt – tummen i ögat på företagsledningarna

·      Företagsledningarna agerar i strid med spararnas intressen

 

Det har hävdats att ett problem när flytträtt inte finns är  risken för att företagsledningen agerar på ett sätt som kan missgynna det befintliga försäkringstagarkollektivet genom att använda den makt som spararnas kapital ger till åtgärder som är i strid med spararnas intressen. Bl a har påpekats att livbolagen kan använda nuvarande sparares medel för att ge nya sparare villkor som är mer attraktiva än dem gamla sparare åtnjuter för att därigenom öka livbolagets volym.

 

Flytträtten torde snarare torde öka än minska risken för att bolag köper in nya kunder med gamla kunders pengar. Om flytträtten omfattar många kunder eller stora kapital, uppkommer en betydande risk för särbehandling av kundkollektivet realiter ett åsidosättande av kontributionsprincipen. Förhandlingsstarka kunder eller än mer kundföreträdare har större möjlighet till bättre villkor än kollektivet i övrigt. Livbolagen kan finna sig tvingade och/eller villiga att medge grupper av försäkringstagare villkor som är fördelaktiga vis á vis de som gäller för övriga sparare (och som finansieras av de senare). Detta inför hotet att de starka grupperna lämnar det befintliga kollektivet och ansluter sig till ett kollektiv som medger kraven. En sannolik (men för de mångas intressen tvivelaktig och i sin förlängning skadlig åtgärd) vore om livbolaget i syfte att få behålla försäkringarna ökade andelen garanterade medel för de som hotar flytta. Detta skulle ge de stora förmedlarföretagen och de stora arbetsgivarna ett incitament att uppnå fördelar för sina uppdragsgivare, respektive anställda, på övriga och svagare sparares bekostnad. Flytträtten torde därför snarare öka än minska risken för att företagsledningarna agerar i strid med ömsesidigheten och köper in nya kunder med gamla kunders pengar eller ger viktiga kunder eller viktiga förmedlares kunder fördelar på kollektivets bekostnad.


 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *