Kommentar till argument för flytträtt – sammanläggning av försäkringar

·      Samla sitt sparande i ett och samma försäkringsföretag.

 

Detta skäl för flytt är godtagbart och torde i de flesta fall kunna tillmötesgås om det gäller mindre kapital i form av fribrev som objektivt sett kan tjäna på att sammanläggas till en försäkring. Flytträtten i dessa fall blir av mindre omfattning och kapitalet som flyttas bör vara marginellt och därför inte utgöra en risk av systemkaraktär för kollektivet. Att sätta en kapitalgräns kan bli nödvändigt och ett villkor om att det mottagande bolaget inte erbjuder en fördelning mellan garanti och återbäring från det avgivande bolaget bör övervägas. I annat fall riskerar vi arbitrageflytt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *