Kommentar till argument för flytträtt – etiska skäl

·      Etiska överväganden kan vara en faktor som har betydelse för en individs vilja att flytta sitt försäkringssparande.

 

Regelverket och tillsynen på området gör att flytt av denna anledning måste förutsättas vara ett randfenomen. Flytträtten får inte utformas med den bevekelsegrunden för ögonen. Om försäkringsgivare tillåts vara oetiska i sin verksamhet bör förhållandet åtgärdas antingen lagstiftningsvägen eller genom utvecklad och mer precis tillsyn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *