Kommentar till argument för flytträtt – ändrade förutsättningar

·       Under försäkringsavtalstiden kan väsentliga förändringar inträffa av såväl en individs preferenser som omvärldsförutsättningar – faktorer som var för sig eller tillsammans kan ha stor betydelse för individens behov och vilja att ändra eller flytta sitt försäkringssparande.

 

Det angivna motivet utgör exempel på förhållande som inte bör medge flytträtt. De ändrade förhållandena kan vara och är vanligen sådana att andra i kollektivet gynnas av dem och en ensidig flytträtt skulle rubba balansen mellan respektive intressen. Genom den traditionella ömsesidiga försäkringsformen sker en utjämning av individuella intressen över tiden. Den enskilde tjänar på förhållandet under vissa perioder och är med och bidrar till andras förtjänster under andra perioder. Det är således långt ifrån självklart att ändrade betingelser också skall innebära en rätt att flytta sitt kapital. Flytträtten bör här bedömas och kalibreras med hänsyn till försäkringsprodukten och villkoren för deltagande i sparformen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *