Finansinspektionen och flytträtten

Finansinspektionen och flytträtten

Finansinspektionen utgör ett viktigt skydd för konsumenterna. FI har yttrat sig i flytträttsfrågan i bland annat rapporten 2006:16, ”Flytträtt för sparande i pensionsförsäkring – kartläggning och förslag”. FI önskar att regeringen inför obligatorisk flytträtt för försäkringsavtal ingångna före 2006 och skriver ”de problem som finns med att införa flytträtt för äldre avtal går att lösa genom hur villkoren för flytträtten utformas”. FI:s ståndpunkt är olycklig, felaktig och skadlig.

 

Den avgörande bristen i FI:s rapport framgår av följande: ”Ett alternativ som bolagen skulle kunna använda sig av för att undvika att äldre kunder väljer att flytta, är möjligheten att omvandla delar av konsolideringsfonden till garanterad återbäring i takt med att kunderna närmar sig utbetalning”.

 

FI:s rekommendation i denna del är direkt skadlig. Det värdeskapande momentet i traditionell ömsesidig livförsäkring – kollektiva medel som kan ta risk – äventyras om andelen återbäringsmedel minskar.  Att öka andelen garantier i systemet under nuvarande förhållanden är oansvarigt och illojalt mot de många. En sådan åtgärd skulle slå direkt mot livbolagets möjlighet att åstadkomma avkastning. En redan bekymmersam situation kommer att förvärras och riskerar att bli permanent. Pensionsförvaltningarna måste kunna ta risk för att ge värdesäkrade pensioner. Ökade garantier minskar utrymmet för risktagande i pensionsförvaltningarna. Detta är skadligt för spararna.

 

FI:s rapport bör inte få ligga till grund för en lagstiftning om flytträtt. Vad FI förespråkar skadar försäkringsspararna i strid med konsumentintresset.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *