Argument mot flytträtt – fallande prognosavkastning

Försämrad avkastning

Om obligatorisk flytträtt införs måste varje försäkringsföretag göra en bedömning om effekterna av det egna beståndet och, om än i varierande grad, placera en större andel av sina medel i mer likvida tillgångar för att kunna möta även en extrem flyttvåg. Placeringshorisonten kortas också i de försäkringsbolag som med facit i hand inte hade behövt bestämma portföljsammansättningen med hänsyn till flytträtten. Även sparare i dessa får vidkännas den lägre avkastning som ökad likviditet i placeringarna på systemnivå orsakar.

 

Flytträtt och portföljsammansättning för optimalt resultat är förenliga storheter bara i sol och medvind. Så snart ett livbolag får problem förstärker flytträtten problemen och föranleder till en sammansättning av placeringstillgångarna som är suboptimal. Flytträtten har pro-cykliska effekter för ömsesidig traditionell försäkring. I en ömsesidig verksamhet ska placering av medel ske med det enda syftet att inom gällande regelverk skapa bästa möjliga avkastning till kontrollerad risk och med nödvändig betalningsberedskap för utbetalningar enligt försäkringsavtalen. Flytträtten innebär en avkastningsreducerande faktor eftersom den tvingar fram ökad betalningsberedskap. Kapitalförvaltaren tvingas komponera portföljen med andra hänsyn än spararnas bästa. Fåtalets flytträtt sker på bekostnad av flertalets avkastning.


 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *