Vilket är konsumentintresset i ömsesidig försäkring?

Vilket är de många spararnas intresse?

De många spararna – kollektivet – har intresse av att färdas gemensamt genom villkor som återspeglar och upprätthåller kollektivets intressen. Spararna har intresse av att behandlas rättvist och att delta i riskgemenskapen på lika grund. Eftersom fördelningen av bördor och fördelar mellan spararna varierar över tiden vill den som tagit en förlust för systemet i högre grad än andra att dessa också som är kvar.de på för/förlustkalkyl omintetgör kollektivet.sa Dessa måste placeras så att garantin kan uppfyllas. i systemet. a tvingas bidra med sin del när de kan. Spararna som kollektiv vill inte att någon skall kunna göra en kalkyl över om det lönar sig att flytta eller vara kvar – en sådan kalkyl innebär ju att en enskild både kan ta kollektivets bidrag och undandra kollektivet sitt eget bidrag. Reglerna får inte medge enskild att välja ta fördelarna och lämna bördorna till andra. En omprövning på ekonomisk grund skadar systemet per definition. Vid varje tidpunkt kommer en sådan kalkyl att visa att det lönar sig för någon att lämna, för en annan att stanna kvar. Om utrymme ges för beslut grundade på en vinst-/förlustkalkyl omintetgörs förutsättningarna för kollektivet.

 

Det är inte möjligt att skyffla effekten på någon annan än de som kvarstår i kollektivet. Den enes vinst motsvaras här av den andres förlust.

Konsekvenser intresseavvägning

Om flytträtten bedöms utifrån en avvägning mellan den enskildes och gruppens motstående intressen som, på grund av försäkringens konstruktion och än mer funktion, inte kan sammanvägas i en kompromiss torde det framgå att flytträtt för ömsesidig traditionell försäkring inte är självklar och tjänar på att vara överenskommen i det enskilda försäkringsavtalet.


 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *