Rådgivare och flytträtt

Marknadsförutsättningar

Flytt av pensionskapital kommer att initieras av kunderna själva till en mycket liten del. Till skillnad från bankområdet, där ju flytträtten är obegränsad sedan länge utan att orsaka drastiska beståndsförändringar, är det kundernas finansiella rådgivare som kommer att utforma marknaden och dess spelregler och beteenden. Bankmarknaden kännetecknas av dominanta aktörer med beskedliga förskjutningar i marknadsandelar mellan åren. Men flyttmarknaden för försäkring kommer med stor sannolikhet att bestämmas av en annan rationalitet än den bankmarknaden uppvisar.

Rådgivare och flytträtt

Rådgivare kan vara av flera slag. De kan företräda produktintresset, som ombud eller säljare, eller så företräder de kundintresset. Mellanformer är också möjliga. Den förra kategorin rekommenderar eller ”tvingar” kunden att flytta till de egna produkterna. I det senare fallet skall rådgivaren söka bästa lösning för sina uppdragsgivare utan hänsyn till produkt eller försäkringsgivare. Viktigt är att rådgivaren klargör sin kapacitet, det vill säga i vilken egenskap han/hon möter kunden och den tjänst kunden kan förvänta sig.

 

Professionella förmedlare utför en nyttig värdeskapande verksamhet för både försäkringsbolagen och kunderna. Som regel gäller för kunderna att de

·      saknar kunskap om försäkringsprodukter,

·      har en begränsad förståelse av risk,

·      inte har tid att ägna jämförelsen mellan olika alternativ på marknaden någon större uppmärksamhet och

·      saknar förhandlingsstyrka.

 Försäkringsförmedlarens tjänst motsvarar ett kundbehov. Men även försäkringsgivaren är betjänt av en professionell intermediär som kan ge korrekt underlag för riskbedömningen och vägleda kunden till rätt produkt. Felaktig försäljning är mycket kostsam.

 

Även om försäkringsförmedling är värdeskapande kan den när det gäller flytträtten förstöra värden. Så sker om gemensamma intressen kan åsidosättas till förmån för ett enskilt intresse och det enskilda intresset är i strid med det gemensamma intresset och rådgivaren enbart företräder det enskilda intresset. Mervärdet för det enskilda intresset kan då komma att skapas på bekostnad av det gemensamma intresset och så kan ske utan att rådgivaren agerat felaktigt eller åsidosatt kundintresset. Även seriös försäkringsförmedling kan således förstöra värden. Det är viktigt att reglerna inte medger försäkringsförmedlaren eller rådgivaren att för sin uppdragsgivares räkning vinna arbitrage, som betalas av andra försäkringstagare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *