Hur bör flytträtten anordnas?

Hur bör flytträtten anordnas?

Flytträtten bör vara överenskommen i det enskilda försäkringsavtalet och bara omfatta försäkring som har flyttvillkor. Skälet härför är enkelt. En konsument kan ha mycket goda skäl att bara vilja tillhöra ett kollektiv som inte medger den enskilde flytträtt. I vissa försäkringar utgör flytträtten ett finansiellt moturval för kollektivet. Det är därför angeläget att försäkringsavtal kan träffas som reglerar flytt av försäkringens värde under försäkringsavtalstiden. Sådana avtal kan medge full flytträtt men då på villkor som reflekterar konsekvenserna av flytträtten, t ex i form av begränsad riskdelning och/eller att inte låta den aktuella försäkringen ta del av vinsterna med långsiktig kapitalförvaltning. Det är också tänkbart att parterna i avtalet kan komma överens att temporärlägga flytträtten genom avtalade bindningstider.

 

Utgångspunkten för regleringen bör vara att utformningen av flytträtten kan förenas med och helst förstärka utfallet i sparandet. Ömsesidig traditionell försäkring innebär att ansluta sig till en gruppresa som passagerare, utan rätt att vara chaufför eller begära att få gå av på egna hållplatser. Resan sker till självkostnad. Kostnaderna för övriga ökar om enskilda tillåts ångra sig och avbryta resan med återbetalning av oförbrukade biljettkostnader, oavsett hur de senare bestäms. Flytträtten för kollektiva produkter måste tjäna de mångas intresse! Den enskildes intresse får inte ges prioritet vid intressekollissioner med övriga. Enskild som önskar valrätten bör söka träffa avtal med villkor som ger sådan eller söka sig till individualiserade produktformer.

 

Att en av flera parter i ett avtal ensidigt avgör om avtalet skall hållas eller inte är frihetens motsats, kommer att urgröpa den och riskerar uppkomsten av en pensionsmarknad som beror av förhandlingsstyrka istället för ömsesidighet. Sker så krymper friheten, mest för de många småsparare, vilka saknar individuell förhandlingsstyrka.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *