Flytträtt och produkt, förutsättningar

Pensionsriskerna omfördelas

Tjänstepensionsavtalen –pensioner knutna till anställning – förändras och lägger i dag i allt ökande utsträckning ansvaret och riskerna på den enskilde. Det ansvar för en rimlig slutpension som arbetsgivarna tidigare bar överförs på de anställda. Pensionsförmånerna bestäms av utfallet i pensionsförvaltningarna. Det är därför angeläget att de risker en enskild arbetstagare tvingas bära kan spridas på och delas av fler riskbärare.

 

Hot mot ett hållbart och värdeskapande kollektiv av sparare

Pensionsmarknadens på sikt stora problem är inte bristen på antalet optioner i produkterna. Optioner kostar och valmöjligheterna nyttjas sällan. Inte heller finns ett för litet utbud av finansiella produkter som kompenserar låg avkastning med att öka komplexiteten och minska transparensen. Sådana produkter ökar kraftigt i antal, har ofta mycket höga kostnader men rekommenderas trots det som placeringstillgångar i pensionssparande. I en miljö med avkastningsproblem är höga avgifter i flertalet fall att jämställa med utebliven avkastning. Problemet är att finna tillgångar med acceptabel risk som medger stabil och real avkastning efter avgifter och avkastningsskatt.

 

För att klara att möta de ökade riskerna för en otillräcklig pension som den nya riskfördelningen mellan arbetsgivare och anställd innebär behöver vi kollektiv. Finansiella lekmän måste förena sina öden, gå samman på lika villkor och ta för- och nackdelar av att poola sina risker. Detta måste ske i varaktiga former. För att ett försäkringskollektiv skall kunna skapa mervärden måste villkoren utformas i allas gemensamma intresse. Det enskilda intresset får därefter inte hävdas på övriga intressenters bekostnad om systemet skall bestå.

 

Traditionell ömsesidig försäkring utgör en gemenskap i risk som tar hänsyn till och handlar om balans mellan mina och dina och våra intressen. Vården av våra intressen kan motivera inskränkning av mina intressen och dina intressen. Om detta torde de flesta vara överens.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *