Flytträtt och ömsesidiga pensionsåtaganden

Fonderad riskgemenskap genom försäkring

Den tryggaste pensionen fås när enskilda sluter sig samman, i ett kollektiv.  Det är också troligen den pensionsform som allt annat lika ger mest pension per premiekrona. Kollektivet kan överta den enskildes risk och pulvrisera den, dvs slå ut risken på flera. Riskerna i pensionsåtagandet utsträcks och utjämnas i tiden när pensionerna samtidigt byggs upp för några och utbetalas för andra i ett pågående generationskontrakt. Det har många fördelar att slå sig samman med andra, ta riskerna solidariskt för att med kollektivets bistånd slippa risken att överleva sina tillgångar – den ultimata pensionsrisken.

 

Ömsesidig traditionell försäkring

·      Ömsesidig traditionell försäkring är lekmannavänlig och fordrar inga förkunskaper

·      Ömsesidig traditionell försäkring medger stabila pensionsförmåner genom utjämning av risker

·      Skalfördelarna är stora och ger en fördelaktig produktekonomi

·      Kostar väsentligt mindre än individualiserade alternativa försäkringsformer.

·      Pensionskapitalen kan placeras på lång sikt, i mindre likvida tillgångsslag

·      Variationer i avkastningen under resans gång behöver inte få direkt genomslag i pensionsförmånerna.

·      Många ansvarsbärare kollektivt bär varandras risker

·      Professionell förvaltning.

 

Vad krävs för att ömsesidig traditionell försäkring skall fungera?

Gemenskap i risk och vinst och förlust förutsätter gemensamhet även i villkor och regler. Alla i kollektivet får dela kollektivets vinster och alla måste också vara med och bära kollektivets förluster. Här gäller att gränslös frihet för en kan bli ofrihet för en annan.  Det är därför viktigt att beakta och även ta hänsyn till följande förhållanden innan flytträtten görs generell och tvingande.

·      Rättigheter och skyldigheter i ömsesidig försäkring är vätska i kommunicerande kärl.

·      I ömsesidig traditionell försäkring är den enes vinst av att lämna kollektivet lika med den andres förlust.

·      Flytträtten, utövad eller ej, har ett pris. Den är inte vare sig kostnads- eller förmånsneutral. Det blir högre kostnader eller lägre förmåner eller, mer troligt, bådadera.

·      Gemenskapen i risk mellan spararna går förlorad. Bördorna i kollektivet omfördelas på godtycklig grund

·      Arbitragemöjligheter uppkommer

·      Fåtalet finansieras av flertalet

·      De sämst informerade och/eller de som saknar företrädare med förhandlingsstyrka riskerar att bidra mer än övriga

·      Om ömsesidigheten realiter går förlorad äventyras systemets fortlevnad

 

Långsiktigheten och varaktigheten över generationerna genom ömsesidig traditionell försäkring har visat sig kunna ge reala pensioner. Detta till en mycket låg kostnad. Och för just den kategori sparare som mer än andra riskerar fara illa i en miljö som villkorar den framtida välfärden till utfallet på finansmarknaderna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *