Är flytträtt för all pensionsförsäkring i spararnas intresse?

Är flytträtt för alla försäkringsformer självklart i spararnas intresse?

En tvingande flytträtt för pensionsförsäkringar kan vara i den enskildes intresse men rubbar också den gemensamma förutsättningen för kollektivet av sparare på avgörande punkter. Spararna riskerar lägre pension om obligatorisk flytträtt införs för ömsesidig traditionell försäkring. För andra försäkringsformer, de som har ”raka rör” mellan pensionsförmånerna och värdet av den enskilda försäkringens placeringstillgångar, är flytträtt naturlig. Detta gäller exempelvis fondförsäkring och depåförsäkring. För dessa försäkringsformer innebär flytträtten egentligen bara att en ”administratör” – den som håller en struktur och ”sköter om sparandet” – ersätts av en ny administratör. Redan sker flytt av försäkringskapitalet mellan fonder ock tillgångsslag och flyttarna påverkar inte övriga sparare vare sig negativt eller positivt. En flytt till annan försäkring har samma verkan, kapital frigörs de underliggande fonderna eller placeringstillgångarna i den flyttande försäkringen och överförs till andra fonder eller placeringstillgångar vilka administreras av ett annat försäkringsbolag.

 

Lagstadgad flytträtt är trubbig, oflexibel och – paradoxalt nog – inte särskilt rättvis i ömsesidigt traditionellt pensionssparande. Den är produktpåverkande i negativ mening i det att den berövar spararna en lång placeringshorisont och föranleder suboptimala utfall i pensionerna – lägre pensioner kort och gott. Det var olyckligt att flytträtten infördes för nya försäkringar 2007. Beslutet innebar en olika behandling av försäkringstagarna, något som skadar kollektivet och är i strid med ömsesidigheten.

 

Grundförutsättningarna för sparformerna ömsesidig traditionell försäkring och fond- eller depåförsäkring skiljer sig åt. Ömsesidig försäkring ger garanti för ett avtalat försäkringsbelopp och fördelar vinster och förluster genom utjämning mellan enskilda sparare. Ömsesidig traditionell försäkring behöver villkor i alla sparares gemensamma intresse. Fond- och depåförsäkring är helt individualiserade och fungerar utan sådana villkor. Det ligger i spararnas intresse att försäkringarna regleras och behandlas efter sin särart. Bara då kan de ge bästa utbyte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *