Har din tjänstepension sänkts i år?

Har du fått sänkt tjänstepension? Om du omfattas av tjänstepensionsavtalet PA-SPR kan du ha fått din tjänstepension sänkt i år, men du har en garanterad nivå på din pension. Det kallas för bruttopension. I den garanterade nivån ingår ersättning från Pensionsmyndigheten och statlig tjänstepension från SPV. Båda pensionerna är statliga men den allmänna pensionen (pelare I-pension) får du som medborgare och tjänstepensionen (pelare II-pension) i din egenskap av anställd i staten.

Bruttosamordningen innebär att när Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan räknar om din ersättning och det belopp som betalas ut till dig, så räknas också din statliga tjänstepension om. Eftersom den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten har höjts i år så minskar den statliga tjänstepensionen från SPV.

Varför har din pension sänkts? Din tjänstepension samordnas/harmonieras med den allmänna pensionen som Pensionsmyndigheten utbetalar (ATP eller inkomstpension). Bruttosamordningen innebär att tjänstepensionen kan räknas både upp och ned beroende på hur den allmänna pensionen utvecklas.

Varför har inte din tjänstepension höjts, när det i media talats om en höjning av pensionen på 4,1 procent? Höjningen som det talats om i media avser den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten.

Vem har beslutat att SPV ska samordna/sänka din tjänstepension när allmän pension ökar? Enligt tjänstepensionsavtalet PA-SPR ska tjänstepensionen samordnas med allmän pension. Tjänstepensionsavtalet är slutet av arbetsmarknadens parter. Det är således kollektivavtalet som föreskriver samordningen. Priset för den totala garanterade pensionsnivån som ditt avtal ger är att de olika delarna korrigeras under utbetalningstiden så att din nivå blir den utlovade.

Vad händer med din tjänstepension nästa år? Ingen vet ännu hur tjänstepensionen kommer att se ut år 2014. Först när storleken på prisbasbeloppet är känt och vi vet hur den allmänna pensionen utvecklas under nästa år kan bedöma hur stor tjänstepensionen kommer att bli.

Exempel 1:

Bruttopensionen är 15 000 kronor per månad. Den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten är 12 000 kronor per månad. SPV betalar då ut 3 000 kronor per månad.

Exempel 2:

Bruttopensionen är 15 000 kronor per månad. Allmän pension från Pensionsmyndigheten betalas ut med 16 000 kronor per månad. SPV betalar då inte ut något. Detta inträffar när ersättningen från Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan är större än bruttopensionen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *