Beslut om värdesäkring av ITP för 2013

Alecta värdesäkrar förmånsbestämda pensioner under utbetalning 2013 genom att pensionerna räknas upp med 0,45 procent. Intjänade pensionsrätter, så kallade fribrevsvärden, lämnas tills vidare oförändrade.

Värdesäkring inom ITP-planen skyddar köpkraften i förmånsbestämd tjänstepension och sker efter årliga beslut i Alectas styrelse. Kunder som har förmånsbestämd ITP-pension under utbetalning från Alecta får en höjning med 0,45 procent från och med januari 2013. Det motsvarar mätperiodens förändring i konsumentprisindex och innebär att pensionärernas köpkraft i sin helhet bevarats över tid.

Uppräkningen förväntas medföra att Alectas kollektiva konsolideringsnivå, tillgångarnas storlek i förhållande till försäkringsåtagandena, sjunker med cirka 0,3 procentenheter. Konsolideringsnivån var den 18 oktober cirka 127 procent.

Uppräkning av intjänade pensionsrätter för försäkrade som ännu inte gått i pension, så kallad fribrevsuppräkning, kunde till följd av den finansiella oron inte göras för år 2012. Beslut om fribrevsuppräkning för år 2012 och 2013 skulle leda till att konsolideringsnivån försämras väsentligt. Fribrevsuppräkning kommer att aktualiseras först när Alectas finansiella ställning förbättrats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *