Beslut om värdesäkring av ITP för 2013

Alecta värdesäkrar förmånsbestämda pensioner under utbetalning 2013 genom att pensionerna räknas upp med 0,45 procent. Intjänade pensionsrätter, så kallade fribrevsvärden, lämnas tills vidare oförändrade. Värdesäkring inom ITP-planen skyddar köpkraften i förmånsbestämd tjänstepension och sker efter årliga beslut i Alectas styrelse. Kunder som har förmånsbestämd ITP-pension under utbetalning från […]

Con Keating; Redovisningen av pensionsåtaganden – vilseledande?

Pension accounting is mixed attribute in nature, meaning that the measures of assets and liabilities are different. Market prices are used for assets, but liabilities are stated as discounted present values; these differ in some very important ways. Regulation operates on these reported balance sheet figures, and funding […]

Hur värdera ett åtagande att garantera pension?

I am not trained as an actuary or accountant but I am an academic economist and have in the past given lectures in financial economics. There has been a lot of criticism of modern financial economics which failed just when it was most needed, and that this should […]

Kammarrätten i Jönköping säger ja till återköp av pensionsförsäkring

YRKANDEN M.M. Försäkringstagaren yrkar att han ska medges dispens för återköp av sin pens- ionsförsäkring hos Handelsbanken Liv. For att visa att han är på obestånd och genom ett återköp kan få en varaktig lösning på sina ekonomiska problem ger han in en sammanställning över sina inkomster och […]