Får du pension från Norge?

Beskattning i Norge Du ska betala skatt på pensionen i Norge. Detta gäller oavsett om pensionen utbetalas av NAV, en tidigare arbetsgivare, norsk pensionskassa eller av annan utbetalare i Norge.

Personer som är skattemässigt bosatta i Norge Har du flyttat från Norge, men fortfarande är skattemässigt bosatt i Norge enligt norska regler, ska pensionen beskattas enligt samma regler som när mottagaren bor i Norge.

Personer som är begränsat skattskyldiga Är du skattemässigt utvandrad eller aldrig bott i Norge, ska du i grunden betala 15 procent skatt på bruttopensionen. Den som betalar ut pensionen i Norge ska innehålla skatten innan pensionen utbetalas till dig. Du får en norsk inkomstdeklaration.

Du kan ha rätt till lägre skatt än 15 procent om minst 90 procent av din inkomst är skattepliktig i Norge. För mer information se broschyren ”Nye regler om kildeskatt på pensjon” på www.skatteetaten.no.

Privata tjänstepensioner och andra privata pensioner är skattefria i Norge under förutsättning att du inte har tjänat in pensionspoäng i norska folketrygden.

Trygdeavgift Om du har pension från det allmänna pensionssystemet enbart i Norge, ska du betala 4,7 procent i trygdeavgift på pensionen i Norge. Får du dessutom annan pension, behöver du ta kontakt med NAV Internasjonalt (www.nav.no) för att få klarhet i om du ska betala trygdeavgift i Norge.

Beskattning i bosättningslandet Pensionen kan också vara skattepliktig i ditt bosättningsland. Beskattas du både i Norge och i det land där du är bosatt, är det bosättningslandet som ska se till att pensionen inte blir dubbelbeskattad. Du ska därför alltid ta upp din utländska inkomst i inkomstdeklarationen i ditt bosättningsland.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *