Får du pension från Norge?

Beskattning i Norge Du ska betala skatt på pensionen i Norge. Detta gäller oavsett om pensionen utbetalas av NAV, en tidigare arbetsgivare, norsk pensionskassa eller av annan utbetalare i Norge. Personer som är skattemässigt bosatta i Norge Har du flyttat från Norge, men fortfarande är skattemässigt bosatt i […]