Hybridpensionen; den utvecklade premiebestämda pensionsformen

The general framework for occupational pension plans can be described as hybrid pension plans, with intra and inter- generational risk-sharing mechanisms between members and with sponsors. In this study, we define the degree of hybridity of a pension plan as the extent of risk-sharing with the sponsor. At […]

PPI en holländsk tryggandeform för premiebestämda pensioner

The new Dutch version of a IORP is the premium pension institution (premiepensioeninstelling, ”PPI”). This pension scheme vehicle is designed in particular to host cross-border DC schemes. The legislation introducing and regulating the PPI entered into force on 1 January 2011.     2011 was a turbulent year […]

Dom i Kammarrätten i Stockholm gör löneväxling till del av pensionsträsket

Skatteverkets uppfattning Skatteverket anför till stöd för sin talan bl.a. följande. I målet föreligger två olika pensionsutfästelser dels en kollektivavtalad tjänstepension enligt ITP-planen, dels en kompletterande individuell tjänstepension som finansierats genom löneväxling. Skatteverket vill understryka att avseende kollektivavtalspensionen för lönedelar såväl under som över 7,5 inkomstbasbelopp handlar det […]

PPI om brittiska pensioner

How many people aged between age 50 and State Pension Age in 2011 might be able to meet a target replacement rate of retirement income? Fewer people will be able to meet a target replacement rate of working life income that would allow them to replicate working life […]

FI om pensionsbolagens hälsa

Pensionsförsäkringar karakteriseras av både långa premieinbetalningstider och långa utbetalningstider. Företagen förvaltar pengarna i flera decennier. Dessutom utfästs i försäkringsavtalen nominella, kanske livsvariga, pensionsbelopp. För att kunna uppfylla dessa åtaganden placerar företagen normalt i långa obligationer men även i fastigheter och aktier för att åstadkomma högre avkastning. Värdet av […]