Alecta visar positiv avkastning första kvartalet

Alectas totalavkastning 4,4 procent, finansiell rapport första kvartalet 2012

Inledningen på 2012 har varit väsentligt bättre än 2011. Stigande börskurser och något högre långa räntor har påverkat Alectas solvensgrad och konsolidering positivt. Totalavkastningen blev 4,4 procent totalt och 8,9 procent för Alecta Optimal Pension.

– Finansmarknaderna har stabiliserats under det första kvartalet 2012 och Alectas finansiella ställning har stärkts. De långa räntorna som styr värderingen av våra pensionsåtaganden är dock fortfarande mycket låga i ett historiskt perspektiv, säger Alectas vd Staffan Grefbäck.

Alecta totalt Avkastningen för Alectas samlade portfölj uppgick till 4,4 procent det första kvartalet 2012. Solvensgraden har återhämtat sig till 138 procent per den sista mars. Vid samma tidpunkt var värdet på Alectas totala placeringar 508 miljarder kronor.

Alecta Optimal Pension Avkastningen för Alectas premiebestämda sparprodukt, Alecta Optimal Pension, var 8,9 procent under det första kvartalet 2012. Det är 3,6 procentenheter bättre än ett genomsnitt av jämförbara fondprodukter under samma period. Alecta Optimal Pensions placeringar var värda 17 miljarder kronor den 31 mars 2012.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *