Beskattning av pensionspremier vid utlandstjänst

Beskattning av gränsgångares pensionspremier

Den grupp Öresundspendlare som betalar skatt i Sverige, främst ”gamla gränsgångare” samt flygande personal stationerade i Danmark, har fått en ny situation när det gäller premiebeskattning. Anledningen till detta är ett ställningstagande från svenska skatteverket den 7 juli 2011.

Det har gjorts tydligt, att när man betalar skatt i Sverige så är det svenska regler som gäller för att avgöra vilken typ av försäkring det är. Den danska beteckningen måste då översättas till svenska förhållanden. Förenklat uttryckt, så är numera premier för det som inte kvalificerar som en svensk pensionsförsäkring skattepliktigt i Sverige.

Dansk pension – svensk skatt för premierna i vissa fall – Det blir då nödvändigt att ta ställning till om min danska pension passar in på de svenska villkoren för en pensionsförsäkring, säger Anne Wirén Larsson på Skatteverket i Malmö.

Det finns regler i Sverige som tar sikte på att definiera vad som är en pensionsförsäkring och vad som mer liknar en konstruktion, där arbetsgivaren sparar en del av lönen på ett särskilt konto. Det danska pensionssystemet är svåröverskådligt och gruppen med personer som betalar skatt i Sverige har olika villkor, vilket gör det svårt att uttala sig om omfattningen av pensionsförsäkringar som inte uppfyller de svenska kraven.

Huvudprincip – Som en tumregel kan sägas, att om det finns villkor i den danska försäkringen som gör det möjligt att ta ut hela försäkringsbeloppet som ett engångsbelopp, så uppfylls inte kraven på en svensk pensionsförsäkring. Det finns också vissa s.k. ”pensionsopsparingar” i Danmark som inte passar in på svensk pensionsförsäkring. De försäkringar som benämns ”ratepensioner” bör dock i allmänhet passa in som svenska pensionsförsäkringar.

Svensk bedömning Den svenska bedömningen görs separat. Enligt svenska regler beskattas det utfallande beloppet av en svensk pensionsförsäkring    när premien har varit skattefri. Omvänt så blir det ingen svensk skatt på utfallande belopp på de ”försäkringar” där premien beskattas. Det problematiska är att Danmark å sin sida sedan tar ut avgift eller skatt oberoende av de svenska reglerna.  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *