PPM – Så påverkas pensionsspararna och pensionärerna i framtiden

Det är uppenbart att premiepensionssystemet och därmed individerna i systemet i hög grad påverkas av förändringar på kapitalmarknaden. Den fonderade del av pensionen – premiepensionen – som betalas ut till pensionärerna är än så länge ganska låg i förhållande till inkomst- och garantipensionen. När systemet är fullt infasat förväntas dock en betydande del av den allmänna pensionen utgöras av fonderad premiepension (mellan 10 och 40 procent enligt våra beräkningar). En börskrasch kommer då att få ännu större betydelse.

 

För en individ med ett 40-årigt arbetsliv framför sig som investerar sitt premiepensionskapital i en medelriskportfölj (i det här fallet sammansatt av 70 procent aktier och 30 procent räntor) kan premiepensionen vid pensioneringstillfället förväntas bli cirka 3 500 kronor per månad. Det utgör cirka en femtedel av den allmänna ålderspensionen. Beroende på vilken avkastning som pensionsspararen faktiskt lyckas få i portföljen kan det pensionsutfallet hamna någonstans mellan 1 700 och 6 000 kronor i månaden. I extremfallet kan pensionen till och med bli så låg som ett par hundra kronor i månaden eller så hög som 32 000 kronor. Det är således uppenbart att osäkerheten om det framtida pensionsutfallet är mycket stor.

 

År 2025 beräknas marknadsvärdet på pensionsmedlen i premiepensionssystemet uppgå till 1 500 miljarder kronor och antalet personer i systemet till runt sju miljoner. Marknadsvärdet på pensionsspararnas pensionskonton kommer i genomsnitt att uppgå till drygt 200 000 kronor. En nedgång på kapitalmarknaderna av samma omfattning som vi hade under 2008, dvs. minus 34,5 procent, skulle medföra att pensionskapitalet minskade med över 500 miljarder kronor. Det kan jämföras med det totala marknadsvärdet i premiepensionssystemet som i slutet av september 2009 uppgick till 290 miljarder kronor.

 

Vid det senaste årsskiftet hade det genomsnittliga pensionskontots värde minskat med 37 procent (exklusive nya p-rätter). År 2025 skulle motsvarande nedgång motsvara ungefär 74 000 kronors minskning på pensionskontot.

 

En börskrasch skulle förmodligen drabba äldre personer särskilt hårt, om de har en stor andel av sina pensionsmedel placerade i aktiefonder. För en pensionär med en premiepension på 4 000 kronor i månaden kommer pensionen i genomsnitt att minska med 1 200 kronor vid en nedgång motsvarande den som inträffade år 2008. För de 5 procent värst drabbade skulle motsvarande minskning kunna uppgå till 1 800 kronor eller mer.

 

Även pensionärerna har drabbats av den senaste nedgången på kapitalmarknaderna. Under 2008 var den genomsnittliga premiepensionsutbetalningen för pensionärer med fondförsäkring 145 kr i månaden. Efter pensionsomräkningen i december 2008 minskade utbetalningarna med i genomsnitt 30 procent (rensat för nytillkomna pensionärer) eller motsvarande 44 kronor. För var tjugonde pensionär uppgick minskningen till 45 procent eller mer.

 

Vid börsnedgången som startade i början av 2000-talet tog det fem år innan börsen hade återhämtat sig. När man väljer risknivå i sin premiepension är det därför viktigt att man väger in tidsperspektivet. För en äldre person kan det t.ex. vara klokt att minska risken i pensionsportföljen genom att välja en större andel räntefonder. För yngre personer är chanserna större för att en nedgång på kapitalmarknaden ska kunna återhämtas vid en kommande börsuppgång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *