Dr Con Keating on ”The long and the short of liquidity”

The price of an asset is tautologically its liquidity, its “moneyness”. An asset may also possess other, usually lower, liquidity values – for example, those arising from its use as collateral security for advances. In recent times the increased use of secured borrowing in the banking system has […]

Dr Dag Lindskog om spararen och den ekonomiska krisen

Dag Lindskog, ek dr och chefekonom Den Norske Bank   Bland alla faktorer som påverkar skeendet återfinns två som har ”spökat” länge och inte vill nå fram till en definitiv lösning. Båda kan sägas vara ouppklarade rester från tidigare spruckna finansiella bubblor som har vandrat från den privata […]

Alecta visar positiv avkastning första kvartalet

Alectas totalavkastning 4,4 procent, finansiell rapport första kvartalet 2012 Inledningen på 2012 har varit väsentligt bättre än 2011. Stigande börskurser och något högre långa räntor har påverkat Alectas solvensgrad och konsolidering positivt. Totalavkastningen blev 4,4 procent totalt och 8,9 procent för Alecta Optimal Pension. – Finansmarknaderna har stabiliserats […]

RSA beskriver den brittiska pensionsproblematiken

The system of occupational and private pensions in the UK is not fit for purpose. It is not the low cost, trustworthy system which savers justly demand.   It needs reform. In the UK, the state pension is the lowest relative to income of any OECD country. We […]

Kammarrätten medgav återköp av pensionsförsäkring

Saken Den skattskyldige yrkar dispens för återköp av sin pensionsförsäkring hos SalusAnsvar och anför bl.a, följande. Hon finner det anmärkningsvärt och stötande att hon nekas möjligheten att återfå sitt sparkapital som hon med avsevärd möda och försakelse lagt undan för att dryga ut en synnerligen mager pension, som […]

Beskattning av pensionspremier vid utlandstjänst

Beskattning av gränsgångares pensionspremier Den grupp Öresundspendlare som betalar skatt i Sverige, främst ”gamla gränsgångare” samt flygande personal stationerade i Danmark, har fått en ny situation när det gäller premiebeskattning. Anledningen till detta är ett ställningstagande från svenska skatteverket den 7 juli 2011. Det har gjorts tydligt, att […]

En växande marknad för ”de-risking”

The key de-risking tools Insurers have developed a range of tools to allow pension plans to de-risk. There are three main options available to pension plans in this market – either a buy-in or a buy-out from an insurer, or a longevity swap from an insurer or a […]

PPM – Så påverkas pensionsspararna och pensionärerna i framtiden

Det är uppenbart att premiepensionssystemet och därmed individerna i systemet i hög grad påverkas av förändringar på kapitalmarknaden. Den fonderade del av pensionen – premiepensionen – som betalas ut till pensionärerna är än så länge ganska låg i förhållande till inkomst- och garantipensionen. När systemet är fullt infasat […]