Årsbeskeden för ITP skickas ut nu

Allmänt Collectum skickar just nu ut årsbesked till alla som har tjänstepension i ITP. Alecta förklarar nedan tjänstepensionen i sitt sammanhang och ger några tips om vad som är viktigt i årsbeskedet.

Din totala pension består av tre olika delar, där tjänstepensionen är en del.

Till att börja med har du din allmänna pension från staten – den kan du läsa om i orange kuvertet som du fick nyligen. Nästa del är din tjänstepension från jobbet. Om du är privatanställd tjänsteman har du någon av ITP-planerna, vilka redovisas i årsbeskedet som du får från Collectum de närmaste dagarna.  

På toppen kan du ha ett privat sparande – här har du säkert redan fått ett årsbesked från det/de bolag där du har ditt sparande.

Om du går in på MinPension.se får du en total överblick över din allmänna pension, din tjänstepension och i vissa fall även ditt privata pensionssparande.

Årsbesked för tjänstepension ITP 2 ITP 2 är förmånsbestämd pension där pensionen bestäms av din slutlön och hur länge du jobbar. Det första du får uppgift om är vilken lön som din arbetsgivare skickat in till Collectum. Undrar du över den siffran så ska du prata med din arbetsgivare.

Sedan får du en prognos för din pension om du fortsätter att jobba och är kvar i ITP-planen. Den är en bra fingervisning för hur stor din tjänstepension från Alecta blir. Du som har valt familjeskydd får kostnaderna för detta medräknade i prognosen.

När det gäller din ITPK kan den placerats hos flera olika aktörer. Inte bara i Alecta. På sidan fyra i ditt årsbesked ser du i vilka försäkringsbolag du har placerat din ITPK.

Årsbeskedet för tjänstepension ITP 1 ITP 1 är en premiebestämd pension. Din arbetsgivare betalar in pengar varje månad till pensionsförsäkringen men du har inte löfte om en viss storlek av pension – pensionen bestäms av inbetalda premier samt avkastningen på dessa minus de kostnader och den avkastningsskatt ditt kapital belastas med. Inbetalningen motsvarar en viss procent på din lön. Om du har frågor kring lönen som redovisas på första sidan kan du vända dig direkt till din arbetsgivare.

På sidan två i brevet har Collectum finns det en prognos för hur stor din pension blir om det inte betalas in mer pengar på din tjänstepension. De har räknat på en avkastning efter avdrag för inflation på två procent.  

Alecta har även lägst avgifter inom ITP. Läs gärna lite mer om vad avgifterna har för betydelse för din tjänstepension.

Alecta högst månadsutbetalning från start Det finns stora skillnader i hur stor tjänstepension som betalas ut för samma premie i olika försäkringsbolag. Hur mycket du får beror bland annat på hur länge försäkringsbolaget beräknar att du lever och vilken ränta som bolagen räknar med under utbetalningstiden.

Generellt gäller att om du väljer ett bolag som räknar med en kortare beräknad livslängd får du en högre månadspension. En högre förväntad ränta under utbetalningstiden ger dig också en bra pension redan från start.

En jämförelse från Konsumenternas Försäkringsbyrå visar att Alecta räknar med den kortaste livslängden av alla bolag inom ITP, 21,4 år från det att man fyller 65 år. Alectas förvalda placeringsinriktning har också den högsta förväntade räntan av alla bolag. Det gör att Alecta hamnar i topp när det gäller att betala ut en hög månatlig pension direkt från start.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *