Vad har finansiella rådgivare/försäkringsförmedlare att iakttaga?

Tillämplig lagstiftning Förmedlaren har till kunden lämnat rådgivning avseende placering i  finansiella instrument samt till henne förmedlat en kapitalförsäkring. Målet rör således rådgivaransvar vid finansiell rådgivning till konsument samt ansvar vid försäkringsförmedling.   Finansrådgivning faller primärt under lagen om värdepappersmarknadens tillämpningsområde. Denna innefattar emellertid inte några civilrättsliga sanktioner […]

Risken för lång levnad säljs

About £16 billion of UK pension schemes liabilities have had the longevity risk removed by bespoke pensioner longevity swaps in the last three years. These schemes included those of BMW and Rolls-Royce in deals that have typically involved tens of thousands of members and over a £1 billion […]

Utfallet för traditionell försäkring inom ITP-området

Av Collectum upphandlade försäkringsbolag för traditionell förvaltning Värdet på inbetalda premier* avser 1 juli 2007-31 dec 2011. Ackumulerad avkastning avser 1 juli 2007-31 dec 2011. Alecta Värdet på inbetalda premier*: 58 339 kr Ackumulerad avkastning: 5,4 % AMF Värdet på inbetalda premier*: 64 275 kr Ackumulerad avkastning: 16,4 […]

Olika slag av försäkringsförmedlare

Nedanstående kategorier kan förekomma hos samme försäkringsförmedlare inom ramen för lagen om försäkringsförmedling, därutöver finns former såsom anknuten förmedlare (en förmedlare som ej bär eget ansvar) och flerbolagsombud (förmedlare som har ombudsavtal med flera försäkringsbolag och som agerar på eget ansvar). Förmedlaren har skyldighet att kategorisera sin tjänst […]

Årsbeskeden för ITP skickas ut nu

Allmänt Collectum skickar just nu ut årsbesked till alla som har tjänstepension i ITP. Alecta förklarar nedan tjänstepensionen i sitt sammanhang och ger några tips om vad som är viktigt i årsbeskedet. Din totala pension består av tre olika delar, där tjänstepensionen är en del. Till att börja […]

Svenskt Näringsliv ./. SPP Liv

DOMSLUT   Ideella föreningen Svenskt Näringsliv med firma Svenskt Näringsliv, Svenskt Näringsliv Service AB och Näringslivets hus i Stockholm Handelsbolag ska solidariskt ersätta SPP Livförsäkring AB dess rättegångskostnad med 10 440 000 kr, varav 9 750 000 kr avser ombudsarvode. På beloppet 10 440 000 kr ska betalas […]

Pensions – worth revisiting

■ Unrecognised IAS19 deficit of £6bn: Over the last two years, the combined IAS19 pension deficit at Barclays, LBG and RBS has risen from £500m to £10bn. ■ Implications for equity: Barclays and Lloyds smooth losses through the “corridor” approach. If they recognised them in full, like HSBC […]

Japan; Förändrade redovisningsregler riskerar ytterligare kapitalkrav på företagen

Under Japanese GAAP the pension deficit is recognized but companies can select what period the deficit is amortized over. It seems that from 2012 the rules are changing & this will be reflected in instant write downs. With a major change in pension accounting expected to take effect […]

Hur hantera underskott i pensionsförvaltningar?

Blogg av Patrick Rudden, Alliance Bernstein In January, it emerged that Shell UK had become the latest—and probably the last— company in the UK’s FTSE 100 Index to announce it was closing its defined benefit (DB) pension scheme to new members. The news points up a dilemma facing […]