Färsk statistik visar en gradvis förskjutning mot högre pensionsålder i UK

Färsk statistik visar en gradvis förskjutning mot högre pensionsålder i UK

 

Den brittiska motsvarigheten till Statistiska Centralbyrån “The Office for National Statistics (ONS)” har offentliggjort uppdaterad statistik, utgörande del av serien “Pensionstrender”, som bekräftar att vi arbetar allt längre och att vi senarelägger pensioneringen.

 

Uppgifterna från ONS visar att för 2010 den genomsnittliga åldern för utträdet från arbetsmarknaden – en skattning av genomsnittsåldern för pensionering – var 64,6 år för män och 62,3 år för kvinnor, en uppgång jämfört med 2004 då motsvarande åldrar var 63,8 för män och 61,2 för kvinnor.

 

För männen sker flertalet pensioneringar åldersperioden 64 – 66 år och för kvinnor är motsvarande 59 – 62. Även om en tendens mot förlängt arbetsliv kan skönjas så sker mängden pensioneringar för båda könen ganska nära den gällande statliga pensionsåldern.

 

År 2010 gick det 3.2 personer i arbetsför ålder på varje person som fyllt statlig pensionsålder. Statistikmyndigheten spår att om inte en förändring sker i den allmänna pensionsåldern kommer andelen i yrkesverksam ålder att minska till 2,0 år 2051, dvs två skattebetalare skall finansiera en pensionär. Men vid hänsyn till förändringar i gällande lagstiftning beräknas andelen i yrkesverksam ålder jämfört de som uppnått pensionsåldern att uppgå till 2,9 år 2051.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *