Kvarstående underskott i de förmånsbestämda pensionerna i företag som ingår i indexet FTSE350

Fallande räntor på företagsobligationer ger stabila och milt ökande underskott i förmånsbestämda pensioner

Underskotten i den förmånsbestämda pensionerna i företag som ingår i indexet FTSE350 är ihållande på en hög nivå enligt uppskattningar av Mercer under januari. Den sammanlagda bristen uppskattas till 80mdr GBP.

 

Merser´s Risk Survey visar att det sammanlagda underskottet för arbetsgivare hänförliga till FTSE350 och avseende beräkning enligt redovisningsnormen IAS 19 för förmånsbestämd pension uppgick till 83mdr GBP (detta motsvarar en konsolideringsgrad på 85%) i slutet av januari, jämfört med 84mdr den 31 december förra året. Motsvarande siffra i december 2010 var 64mdr.

Samtidigt som tillgångarna ökat i värde från 478mdr i slutet av december till 487mdr i januari var skuldökningen i stort sett matchande – 562mdr den 31 december 2011 till 570mdr den 31 januari. Mercer menar att detta beror på en minskning i företagens obligationsräntor, som används för att diskontera skulder.

Trots att FTSE100 ökade med cirka 2% under månaden, kvarstod trycket på skuldsidan med ytterligare nedtryckta obligationsräntor för AA företagsobligationer under månaden.

Mercers data hänför sig endast till 50% av pensionsplanernas förpliktelser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *