Slutlönebestämda pensionsförmåner: Allt färre planer öppna i UK

Slutlönebestämda pensionsförmåner: Allt färre planer öppna i UK

Nedsläckningen av förmånsbestämda pensioner baserade på slutlön till befintliga anställda och än mer ny personal är en trend som tagit fart, och inte ser ut att mattas av – tvärtom. alltfler företag följer efter och stänger sina pensionsordningar för fortsatt intjänande och övergår istället till premiebestämda pensionslöften. Den ”guldpläterade” pensionsformen, som är enormt populär bland personalen, har blivit offer i den brittiska regeringens senaste pensionsreformer.

Nuvarande anställda Garantiordningen Pension Protection Fund (PPF), som svarar för pensionerna om arbetsgivaren inte förmår fullfölja sina löften, redovisar att antalet slutlönebestämda pensioner som är öppna för nyanslutning minskar. Siffrorna visar att förra året föll andelen från 18% till 16%.

Samtidigt som alltfler slutlönebestämda pensionsplaner stängts för nyanslutning har 24% av företagen stängt för fortsatt intjänande även för de som redan omfattas av planen, dessas förmånsbestämda pensionsrätt omvandlas till fribrev. Uppgifter från 2010 visar en ökning från 21% under det året.

Som en del av den brittiska regeringens pensionsreformer kommer slutlönebestämda pensioner att ersättas av pensioner som är genomsnittslönebestämda. Vid en real löneutveckling innebär detta att pensionerna som andel av slutlönen minskar; en av orsakerna till de pågående strejkerna.

Tillsynsmyndigheternas årliga granskning visar att befintlig personal får fortsätta att tjäna in förmånsbestämd pension i 58% av planerna, men nyanställda tillåts inte ansluta sig till dessa utan erbjuds alternativa pensionsformer (med väsentligen lägre kostnader).

 Översynen, som kallas Den Lila Boken, visar minskningen av andelen anställda i öppna planer. Siffrorna visar en nedgång från 34% till 31% under 2011. Under samma tid har andelen av planer som stängt för nyanslutning och/eller nyintjänande ökat; från 60% till 62% och 5% till 6% respektive.

Förändring i mentalitet Förra året var särskilt dåligt för majoriteten pensionsplaner, med börser och priser på livräntor som inte gynnade fonderade pensioner. Detta orsakade många pensionärer en minskad pensionsförmögenhet och lägre livränta.

Livräntorna minskade till rekordlåga nivåer förra året på grund av attitydförändringen hos investerare, dessa sökte sig till obligationsmarknaden, vilken uppfattades som säkrare alternativ för placeringarna. Denna plötsliga flod av investerare orsakade att avkastningen på obligationer föll vilket i sin tur fick livräntebeloppen att minska.

Under denna tid har slutlönebestämda pensioner också tagit en vändning till det sämre samtidigt som  företagen känner trycket att tillhandahålla denna fördelaktiga form av pension. Om vi betraktar det förmånsbestämda systemet i sin helhet visar det sig att underskottet uppgår till rekordhöga £ 255 mdr (dryga 2500 miljarder SEK) vid utgången av 2011.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *