FRED, ett reviderat förslag till framtida finansiell rapportering om bl a pensioner

Ett reviderat förslag till framtida finansiell rapportering Normgivaren The Accounting Standards Board (ASB) har publicerat ett utkast (FRED 46 till 48) för konsultation som innehåller förslag till revidering av reglerna för den finansiella rapporteringen i Storbritannien.

Det föreslås att alla de nuvarande Financial Reporting Standards, inklusive standarden som avser pensioner; FRS17, kommer att ersättas av en enda standard (FRS102: The Financial Reporting Standards skall gälla i Storbritannien och Irland). Den nya standarden skall tillämpas på rapportperioder som börjar den 1 januari 2015.

I § 28 av FRED 48 anges normerna för ersättningar till anställda, detta avsnitt av den nya standarden kommer att ersätta FRS17. Dessa regler är i stort sett i linje med den nya versionen av den internationella standarden IAS 19, som ju träder i kraft från och med 2013. De nya reglerna är dock mycket kortare och det finns ett antal skillnader. FRED 47 ger detaljerna till ASB förslag till en begränsad rapportering som gäller för vissa företag vilka använder de internationella IFRS-standarderna. Det finns dock inga särregler för pensioner och företag som använder IAS 19 kommer också i framtiden att behöva lämna fullständiga upplysningar.

Förutom omfattande krav på företagets räkenskaper, föreslår FRED 48 också nya regler för pensionsplanernas ”Årsredovisning och bokslut. Dessa fordrar att vissa pensionsordningar lämna ut mer information om sina tillgångar. Viss information på pensionsåtaganden, baserat på den senaste värderingen av pensionsskulden, skulle också krävas, tillsammans med information om fondering och placeringspolitik. ASB har begärt in synpunkter på reglerna. Sådana skall vara ASB tillhanda senast den 30 april 2012.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *