AMF tipsar om åtgärder innan nyår

Påverka pensionen före årsskiftet 27 dec, 2011 09:00 CET Det finns fortfarande chans att påverka årets pensionssparande. Sista dagen för att utnyttja avdragsrätten för sitt privata pensionssparande är 30 december och därför måste inbetalningen göras senast i dag eftersom överföringen kan ta några dagar. Dessutom är det hög […]

Intellektuellt handikapp ej skäl för återköp av pensionsförsäkring

Saken Förvaltningsrätten hade medgett sökanden att få återköpa en pensionsförsäkring. Skatteverket överklagade beslutet och yrkar att kammarrätten i Jönköping undanröjer förvaltningsrättens dom och fastställer verkets beslut att inte medge dispensen. Bakgrund Lagstiftningen kräver för återköp att den sökande kan visa synnerliga skäl. Sådana föreligger mycket sällan. Skatteverkets argument […]

Sex vägledande principer för premiebestämda tjänstepensioner

Six principles for good workplace DC The Pensions Regulator will invite the pensions sector to take part in a dialogue on six principles for good design and governance of workplace defined contribution (DC) pension provision, which will form the basis of its regulatory approach going forward. Publication of […]