Ambitionsbestämd pension ersätter förmånsbestämda pensioner i Holland

Ambitionsbestämt kollektivavtal om pensioner i Holland Som en följd av den finansiella och ekonomiska krisen, låga räntor, en åldrande befolkning och ökad förväntad livslängd, undertecknade den holländska arbetsmarknadsparterna ett nytt pensionsavtal (Pensioen Akkoord) i juni 2010. Parterna enades om att höja pensionsåldern för både tjänstepensioner och allmänna pensioner […]

Redovisning och riskbaserad reglering

Accounting and Risk-Based Regulation for Pensions Accounting and risk-based regulation for pensions remain contentious. The accounting standard is mixed attribute in nature using market prices to value assets and net present values, based on an exogenous market observed discount rate, for liabilities. Regulation and regulatory intervention operates on […]

Dom: Inte både a-kassa och pension

Saken Dagpenning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, samordning mellan arbetslöshetsersättning och pension   Utbetalning från såväl pensionsförvaltare som arbetslöshetskassa En arbetslöshetskassa anser att samordning skall ske mellan uttag av pension och  arbetslöshetsersättning i fall då en person är under 65 år. Samordningen mellan arbetslöshetsersättningen och pensionen ska […]

Avtalspensionsträsket

Avtalspensionsproblem De avdragsregler som nu gäller infördes 1998. Det finns huvudsakligen två regler som bestämmer avdragsrätten; kompletterings respektive huvudregeln. Den senare är en schablon som medger arbetsgivarens avdrag med visst belopp per år under det att kompletteringsregeln – som namnet antyder – är avsett att klara pensionsutfästelser som […]

Flytträtt och kollektivavtalad försäkring

Flytträtt och kollektivavtal Den flytträttsutredning som nu arbetar kommer med stor sannolikhet att undanta kollektivavtalen om regler införs som ger försäkrad rätt att flytta sitt pensionskapital.  Kollektivavtalade pensionsordningar – s.k. allmänna pensionsplaner – brukar hänföras till arbetsrätten och lagstiftarens privilegiering av området gör att parterna på arbetsmarknaden tillåts […]

Nu föreslås att försäkringstagaren skall flagga förvärv genom depåförsäkring

Sedan mer än ett decennium har sk insynspersoner kunnat använda kapitalförsäkringar för att undgå flaggning. Ordningen har inneburit att fel part – försäkringsbolaget – flaggar och att marknaden har därigenom fått felaktig information (att det inte är ägaren av en försäkring utan försäkringsbolaget som finner skäl att köpa/avyttra […]