EIOPA konsulterar om solvensregler för fonderade men inte försäkrade pensioner

Som väntat har EIOPA publicerat en konsultation om hur Solvens II kan appliceras på fonderade europeiska tjänstepensioner. Konsultationens omfattning – 517 sidor – visar vilkten av uppdraget som Kommissionen anförtrott EIOPA: att söka ge råd om harmoniseringen av reglerna för fondering av europeiska pensioner med hänsyn till tjänstepensionsområdets […]