Underskotten i pensionerna minskade med mer än 300 miljarder kronor hos FTSE 100-företagen

 

 

De sammanlagda underskotten i pensionsåtaganden hos företag som listas på FTSE 100 sjönk med nästan två tredjedelar under förra året enligt det brittiska konsultföretaget LCP. Rapporten som publiceras idag visar att de sammanlagda underskotten uppgick till 205 miljarder kronor att jämföra med 551 miljarder kronor det föregående året. 

Huvudskälen till de minskade underskottten är en övergång till andra principer för indexeringen av pensionsförmåner samt fortsatt höga avsättningar från arbetsgivarna och stabila ekonomiska förhållanden.

Övergången till nya principer för indexering har skapat en dramatisk reduktion av pensionsskulderna i några företag. BT har pga förändringen kunnat noterat en minskning om hela 37 miljarder kronor vid värderingen av sina åtaganden.

Vad företagen tjänar kan dock innebära en kostnad för de anställda i form av sänkta pensionsförmåner.  

 

Av de sammanlagda avsättningarna om drygt 180 miljarder kronor avsåg hela 110 miljarder att återställa underskott, bara 60 miljarder avsåg nyintjänade pensionsrätter. HSBC gjorde avsättningar om nästan 23 miljarder kronor till sin pensionsordning 2010 (den största enskilda pensionsavsättningen det året), vilket var 3,5 gånger större än avsättningen som HSBC gjorde 2009.

LCP skriver att även om de senaste 12 månaderna har varit relativt gynnsamma vore det ett misstag att dra slutsatsen att pensionsutmaningen har upphört. FTSE 100-företagen har fortfarande pensionsåtaganden på omkring 4 400 miljarder, beräknade enligt normen IAS19 och utmaningen kvarstår att inte enbart se till att anställda får vad de utlovats utan också ge dagens unga anständiga pensioner när slutlönebestämda pensionsutfästelser fasas ut.  companies.

Övriga slutsatser i rapporten;

Förändringar i redovisningsreglerna medför att flertalet FTSE100-företag kommer att visa lägre vinst under 2013. Med utgångspunkt i årsredovisningarna för 2010 och 2011 beräknas den totala årsvinstpåverkan uppgå till 32 miljarder kronor.

Övergången från placering i aktier till obligationer fortgår, aktieandelen i placeringarna minskade från 45 % till 42 % under 2010. Förändringen har skett trots att aktier visade en bättre avkastning än obligationer.

Ytterligare 15 FTSE 100-företag, bl a Aviva, Unilever och Vodafone stängde sina slutlönebestämda pensionsordningar för nyintjänande eller gav beskedet att de avser att göra så i en nära framtid. I några fall erbjöds existerande förmånstagare att istället övergå till genomsnittslönebestämda pensioner.

 

De förmånsbestämda pensionsutfästelserna fortsätter att minska. Under 2010 förändrade ett antal FTSE 100-företag sina pensionsvillkor. Många har begränsat den pensionsmedförande lönen, t ex AstraZeneca, Lloyds Banking Group och United.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *