Varför påbjuds tvångssparande i pensioner för de som inte behöver andras beslut som grund för sitt handlande?

Absurt tvångssparande i tjänstepensionerna Svenska politiska företrädare slår sig gärna för bröstet över landets allmänna pensionssystem. Det gör de med viss rätt. Sverige har till skillnad från många andra länder lyckats reformera sina pensioner i bred politisk enighet och har idag ett ur statsfinansiell synvinkel robust system. Det […]

Underskotten i pensionerna minskade med mer än 300 miljarder kronor hos FTSE 100-företagen

    De sammanlagda underskotten i pensionsåtaganden hos företag som listas på FTSE 100 sjönk med nästan två tredjedelar under förra året enligt det brittiska konsultföretaget LCP. Rapporten som publiceras idag visar att de sammanlagda underskotten uppgick till 205 miljarder kronor att jämföra med 551 miljarder kronor det […]