Pensionstillgångarna åter i paritet med pensionsskulderna inom OECD

Pensionsförmögenheterna inom OECD uppgår till mer än 19 000 miljarder USD.

Tillgångarna I pensionsfonder inom OECD-området översteg 19 000 miljarder USD vid slutet av 2010 rapporterar OECD.

Rapporten Pension Markets in Focus visar att placeringstillgångarna nu återhämtat sig och är i paritet med eller överstiger nivåerna som gällde innan finanskrisens början 2007. Bara i sex OECD-länder är värdet av pensionstillgångarna i lokal valuta lägre 2010 än de var 2007.jnmfört﷽﷽﷽0 öänrdet av pensionstillgångarna9 000 miljarder USD vid slutet av 2010 rapporterar OECD i  Det gäller Belgien vars tillgångar är 10% mindre än 2007; Irland, 13%; Japan, 8%; Portugal, 12%; och Spanien och USA vilka båda har 3% mindre förmögenheter.

Pensionsförvaltningarna avkastade 2,7 % i genomsnitt under 2010. Länder med bästa utvecklingen var Nya Zeeland (10.3%), Chile (10%), Finland (8.9%), Canada (8.5%) och Polen (7.7%).

Många pensionsförvaltningar tillämpar fortfarande en mycket konservativ placeringsinriktning med 50% av sina tillgångar i fastförräntande underlag.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *