Pensionsskulden för offentligt anställda i UK över 12 000 miljarder

Rapporten hävdar att den stora skillnaden i utfallet mellan beräkningarna har sin förklaring i beräkningsunderlaget – pensionerna har således inte blivit dyrare pga stigande förmåner. Av skillnaden på 3600 miljarder utgör 2800 miljarder effekter av den reviderade beräkningsmetodiken. Skillnaden återspeglar den lägre antagna ränta som används för att konvertera de framtida betalningsströmmarna till ett enda belopp.

I ett längre perspektiv, under en 50-årsperiod och i takt med att befolkningen åldras och pelare II pensioner (arbetsmarknadsavtalade pensioner) fullbildas, beräknas den engelska statens pensionskostnader öka från 5,5 % till 7,9 % av BNP (vilket väsentligen understiger motsvarande kostnader för det svenska pensionssystemet).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *