Könsberoende förmåner/premier ok till 2012!

Den engelska regeringen har bestämt att livräntor och försäkringsavtal som använt könsbaserade riskantaganden före den 21 december 2012 skall kunna bestå efter nämnda datum.

Mark Hoban, Financial Secretary to the Treasury, gav parlamentet beskedet att regeringen förstår målet Test-Achats så att det ska tillämpas på försäkringsavtal som ingås den 21 december 2012 eller därefter.

Försäkringsavtal som ingåtts före den 21 december 2012 kan bestå trots att premierna eller förmånerna är könsbestämda. Den engelska regeringen anser att tolkningen delas av övriga Europa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *