Ledande befattningshavare kvar i förmånsbestämda pensionsordningar

Hälften av direktörerna i FTSE-företag kvar i förmånsbestämda pensionsordningar; pensionskapitalet i genomsnitt 29.8msek

Över hela den utvecklade pensionsvärlden och även i den utpräglade trygghetskulturen Sverige övergår arbetsmarknaden från förmånsbestämda till premiebestämda pensioner. De förmånsbestämda pensionsplanerna läggs ned eller fasas ut (som ITP avd 2). Som regel innebär den nya planen en inbesparing för arbetsgivarna, det avsätts mindre pengar till den nya pensionsordningen och till dyrare produkter som medger större risktagande.

Vid övergången till premiebestämda pensioner i Sverige uppkommer effekter som är mindre vanliga i andra länder men som påverkar utbytet radikalt. Hos oss kommer avkastningsskatten att betalas av den anställde, tidigare svarade arbetsgivaren för den eftersom den utlovade förmånen skulle utbetalas oavsett kostnad och avkastningsskatten höjde premierna med prognosmässigt ca 10 % vid dagens ränteläge.

Lika angeläget som det är för systemet att den stora mängden anställda byter pensionsplan, lika angeläget är det för individen att söka vara kvar i den förmånligare förmånsbestämda planen.

Omvandlingen pågår inom alla inkomstskikt men är mindre i de högre och vanligare I de lägre inkomstskikten. Så visar det sig att nästan hälfen av direktörerna i företag som är noterade på FTSE100 fortfarande är anslutna till förmånsbestämda pensionsplaner, enligt en undersökning av Incomes Data Services.

I Sverige är det vanligt att ledande befattningshavare kvarstår I en förmånsbestämd pensionsplan för en viss del av sin inkomst och att inkomster som överskjuter ex vis 30 basbelopp behandlas särskilt genom överenskomna premieavsättningar.  

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *