Ledande befattningshavare kvar i förmånsbestämda pensionsordningar

Hälften av direktörerna i FTSE-företag kvar i förmånsbestämda pensionsordningar; pensionskapitalet i genomsnitt 29.8msek Över hela den utvecklade pensionsvärlden och även i den utpräglade trygghetskulturen Sverige övergår arbetsmarknaden från förmånsbestämda till premiebestämda pensioner. De förmånsbestämda pensionsplanerna läggs ned eller fasas ut (som ITP avd 2). Som regel innebär den […]

Kanske en utmätt begagnad pensionsförsäkring?

Varför inte köpa en begagna pensionsförsäkring? I ett nyligen prövat mål hade en person år 2003 förvärvat två av Kronofogden utmätta pensionsförsäkringar för sammanlagt 262 000 kr. Förvärvaren yrkade avdrag för anskaffningskostnaden. Skattemyndigheten vägrade avdraget och saken kom att prövas upp till högsta instans. Normalt måste försäkrad och […]

Varför inte en övergång till PRI?

In the 1970s, the UK occupational defined benefit pension system was widely believed to be the envy of the world. Their scale and scope and importance to UK capital markets were widely lauded. While this may have been true, the system had some significant flaws; notably surrounding the […]

Säg som det är om kostnadsbestämda pensioner, ett engelskt perspektiv

Tell them the truth (a ridiculous notion)   The Regulator wants to know how we can get people relying on DC pensions for a decent retirement to get a better deal. There are plenty of things that employers can do to make their DC pensions more efficient for […]

En omöjlig garantiordning för pensioner

And Pigs Might Fly Some lessons in institutional design Con Keating & Andrew Slater Many hope that the PPF levy will stabilise. Some even expect it. They will all be disappointed. The final cost will become unbearable for the DB schemes which continue to exist. The recent announcement […]

Vad innebär förändringen i IAS19 för arbetsgivaren?

Vad innebär förändringen i redovisningsnormen IAS19 för företagen? De två förändringar som huvudsakligen påverkar företagens resultat är: 1. Användandet av förväntad avkastning tillåts inte längre som en beräkningsparameter Under internationella redovisingsregler kan företag fn beräkna en vinst grundad på antagen avkastning istället för den avkastning som faktiskt erhålls. […]

IASBs förslag till redovisningsnorm påverkar BT med 3,5 miljarder kronor

IASB offentliggör en slutlig (?) version av redovisningsnormen IAS19. The International Accounting Standards Board (IASB) har publicerat ett utkast till reviderade redovisningsregler för pensioner enligt normen IAS19, skrivningarna bekräftar farhågorna att nyordningen innebär negativa vinstpåverkande effekter i storleksordningen 100 miljarder för enbart den engenskal tjänstepensionsmarknaden. Standarden är fortfarande […]

Sparare byter inte fonder i PPM!

Hälften av de som valt fonder i PPM-systemet har aldrig ändrat sina placeringar Friheten att placera sina pensionspengar har en baksida, flertalet av de som sparar i PPM-systemet verkar ha drabbats av erbjudandet, de har ingen önskan att bestämma sina placeringar och vill inte ägna sig åt att […]