Kvinnornas pensioner minskar, rapport från Folksam

Folksam rapporterar att kvinnornas pensioner fortsätter minska

Pensionerna för årskullarna 1938 till 1942 minskade med drygt fem procentenheter under förra året. Årskullen 1943 har sett ökad pension med knappt en procentenhet. Allt enligt en rapport från Folksam. För kvinnorna ser pensionsprognosen fortsatt dyster ut.

Den allmänna pensionen fortsätter att sjunka på grund av livslängden stiger snabbare än förväntat, medan den faktiska pensionsåldern inte stiger i motsvarande grad.

– Sämst är det för kvinnorna. I kronor räknat är det bara kvinnorna i Stockholm som kan jämföra sig med männen. De har nämligen högre pension än de gotländska männen. I alla andra län har kvinnorna lägre pension än männen oavsett vilket län vi jämför med, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam.

Kvinnor födda 1943 uppbär 14 950 kronor i månaden i pension eller 72 procent av den genomsnittliga pensionen för män (20 900 kronor/månaden).

Pensionsnivån sjönk för årskullarna 1938 och 1942, från 86,1 till 80,8 procent av slutlönen. Den allmänna pensionen minskade från 61,3 till 54,2 procent av slutlönen.

– Tjänstepensionen har stigit för alla årskullar mellan 1938 och 1943, från 16,6 till 19,8 procent av slutlönen. Den privata pensionens andel av slutlönen minskar trots att det privata pensionssparandet har ökat.

Andelen personer med tjänstepension har ökat årskull 1938 med 1943, från 90 till 92 procent. Tjänstepensionssystemen har lägst täckningsgrad bland låginkomsttagarna (77 %), bland höginkomsttagarna är motsvarande siffra 98 %.

Rapporten heter ”Vad blev det för pension 2011?”. Pensionsnivåerna i det reformerade pensionssystemet analyseras. I år kartläggs samtliga årskullar födda mellan 1938 och 1943 och undersökningen omfattar 410 713 personer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *