Rapport anger underskotten i engelska pensioner till 9 000 miljarder GBP

  Ny rapport anger underskotten i engelskt pensionssparande till 9000 miljarder GBP

The Chartered Insurance Institute (CII) har publicerat en rapport som söker göra sig en uppfattning om vilken inverkan pensionsbestämmelser har i ett samhälle i förändring.  Rapporten ”An age-old problem – developing solutions for funding retirement” ger insikter om sparandet som fordras för att fondera för pensionerna med hänsyn till ökade kostnader för vård beaktats – med påståendet att engelskt pensionssparande vidlåds av ett underskott om 9000 miljarder pund eller uppemot 90 000 miljarder kronor.

Rapporten noterar att pensionärer i Storbrittannien i genomsnitt är berättigade till en pension om 30 % av lönen de uppbar innan pensioneringen. Detta är anmärkningsvärt mycket lägre än de 70 % som OECD menar krävas för att kunna klara en acceptabel standard. Dessutom fordras också hänsyn till att pensionärstiden fordrar mer av tidskrävande vård och återbetalning av skulder.

Rapporten pekar på tre områden som CII anser utgör problemets kärna; för det första utbildning om att spara för framtiden, för det andra förtroendet för finansiella prodkukter och för det tredje råd om och stabilitet i reglerna om sparandet – sparandets roll i det politiska landskapet.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *