Kapitalkrav – Solvens II – för tjänstepensioner redan 2016?

Solvens II-liknande regler för pensioner i kraft mot slutet av decenniet

Kommissionen avser att utvidga kapitalkraven för tjänstepensioner, så tidigt som 2016. Regler liknande de som gäller för försäkring – solvens II – kommer att läggas på tjänstepensionsverksamheterna, allt enligt källor inom pensionsindustrin skriver en engelsk informationssajt.

Företrädare för Kommissionen har enligt utsagan gett informationen att man avser införa regler som baseras på de tre pelare som det nya regelverket för försäkring bygger på. Förändringen kan komma redan 2016 men inte senare än 2019.

En av källorna säger att det kommer att bli kapitalkrav på tjänstepensionsverksamheter. Det är som en super tanker, den dyker upp vid horisonten och närmar sig långsamt men när den väl satt kursen är den svår att avleda.

Det nya solvenskraven kommer att läggas in i det pensionsdirektiv som för närvarande är på konsultation.

Källorna menar att pelare 2 och 3 i solvens II, de som rör kvalitativa risker och redovisning av risker kommer att gälla för de fonderade tjänstepensionerna.

Det anses emellertid oklart om reglerna i pelare 1, som styr kapitalkraven och bufferten som ett institut behöver för att klara sina åtaganden kommer att bli strängare för ordningar som faller inom artikel 17 (något som skulle träffa holländska men inte engelska tjänstepensioner).

Enligt James Walsh, rådgivare till National Association of Pension Funds, kan utfallet komma att bli att förmögenhet som regleras i artikel 17 blir föremål för något som liknar Solvens II under det att de engelska förmånsbestämda ordningarna inte skulle komma att innefattas.

Walsh menar att diskussionen kommer att centreras runt frågan hur arbetsgivarnas förpliktelse skall värderas och vilken inverkan garantiordningen – Pension Protection Fund – skall anses ha för kapitalkraven.  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *